nieuws

Extra fondsen voor universal- lifeproduct Nieuwe Hollandse

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd gaat het VermogensOntwikkelings Concept (VOC) nieuw leven inblazen.

De maatschappij heeft diverse verkoopbevorderende activiteiten ontwikkeld. Het promotiemateriaal is vernieuwd, er ligt een nieuwe brochurelijn, én via het blad Beursbeeld zullen de polishouders voortaan ieder kwartaal worden bijgepraat over de prestaties van de diverse beleggingsfondsen.
Inhoudelijk is het universal-lifeproduct op twee punten verbeterd. Meest in het oog springend is de uitbreiding van het aantal beleggingsfondsen van vier naar elf. De zeven nieuwelingen zijn: Insinger Nederland Select, Insinger Nederland Optimaal Select, Insinger Emerging Companies Netherlands, ING Bank Global Fund, ING Bank Rentegroeifonds, ABN Amro Obligatie Groeifonds en Holland Selectiefonds.
Het VOC kende al de fondsen Obam, Holland Fund, Rorento en Obligatie Beleggingspool. Verder kan via de Individuele Adviesmix een op de persoonlijke situatie afgestemde mix van deze vier fondsen samengesteld worden.
Ten slotte is de minimumpremie voor het VOC verlaagd van f 2.000 naar f 1.200.

Reageer op dit artikel