nieuws

Extra collectieve korting kost VGZ-IZA dit jaar ? 40 mln Zorgverzekeraar

Archief

VGZ-IZA heeft in “het heetst van de strijd” voor

40 mln aan extra collectieve premiekortingen afgegeven. Daarmee gaf de maatschappij bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering hogere kortingen af dan was begroot. “We koersten op zo’n 6% korting, maar zijn op bijna 7% uitgekomen”, stelt bestuurslid Hans Kestens. “De hoogte van het bedrag van ? 40 mln heeft deels te maken met de hoogte van de korting en deels met de omvang van onze collectieve portefeuille, die is gegroeid van 53% naar 63% van het totaal.” Het bedrag dat met de extra kortingen is gemoeid, heeft volgens VGZ-IZA geen consequenties voor de premie volgend jaar. Kestens: “De winst zal lager uitvallen, maar niet zodanig dat we hierdoor volgend jaar de premie moeten verhogen.” Beleggingen VGZ-IZA boekte vorig jaar een groepsresultaat van ? 148,5 (182,4) mln. Het resultaat steeg bij VGZ tot ? 92,1 (76,7) mln. Bij IZA ging dit van ? 105,7 naar ? 56,4 mln, zodat het groepsresultaat per saldo met ? 33,9 mln daalde. Mede dankzij een beleggingsrendement van 17,2%, steeg het eigen vermogen van VGZ tot ? 687 (587) mln. Het eigen vermogen van IZA bleef nagenoeg stabiel met ? 304 mln. De beheerskosten stegen met ? 74 mln. “Voor een deel (circa ? 33 mln) hangt deze stijging samen met de invoering van de zorgverzekeringswet en ICT-investeringen”, licht Kestens toe. Overgang De overgang naar het nieuwe zorgstelsel is bij VGZ-IZA over het algemeen goed verlopen, maar volgens topman Boudewijn Dessing was het gezien de omvang van de operatie niet te voorkomen dat er “wel eens iets misging”. Er zijn in het eerste kwartaal dagelijks ongeveer 35.000 telefoontjes afgehandeld en 3.000 e-mails, “een groei van meer dan 70%”. Daarnaast werden er circa 1,3 miljoen poststukken verwerkt. Bij het Nijmeegse bedrijf wordt 75% van de transacties elektronisch afgewikkeld. Vooral bij de collectiviteiten gaat het merendeel van de contacten via elektronische weg. Kestens: “Daar baseren we voor een deel ook de hoogte van de collectiviteitskorting op.” Van de individuele inschrijvingen gaat ongeveer de helft via internet. Acceptatieplicht Het verzekerdenbestand van VGZ-IZA is sinds het nieuwe zorgstelsel met 120.000 verzekerden gegroeid tot 3,4 miljoen, inclusief 380.000 verzekerden van fusiepartner Trias. Van deze verzekerden krijgen er ongeveer 80.000 binnenkort een eerste herinneringsbrief omdat ze hun premie nog niet hebben betaald. Bestuursvoorzitter Dessing pleit ervoor om het probleem van wanbetalers voortvarend aan te pakken. “We proeven dat Den Haag dit een netelig punt vindt. Het raakt een belangrijke pijler van de zorgverzekeringswet, namelijk de acceptatieplicht.”

Reageer op dit artikel