nieuws

Exportkredietverzekering behoeft verbetering

Archief

Er kan nog wel het een en ander verbeteren op het gebied van de overheidsbemoeienis bij exportkredietverzekering. Dit vindt mr. R.W.J. Groenink, bestuurslid van ABN Amro.

In het kader van een bijeenkomst van de Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties van de Commissie Internationale Economische Betrekkingen (Cieb) in Amsterdam sprak Groenink over de stand van zaken op het gebied van de Herijking Buitenlands Beleid. Overheid en bedrijfsleven zijn vorig jaar om de tafel gaan zitten om het beleid van beide partijen beter op elkaar af te stemmen. Nederland scoort op het gebied van kapitaalgoederenexport onder het EU-gemiddelde, en een betere aansluiting van de Nederlandse export op de invoervraag van het buitenland is noodzakelijk.
Groenink pleit voor een door de overheid verstrekt landenobligatiefonds tegen concurrerende premies. De overheid zou ervaring moeten opdoen op het gebied van asset based finance en project finance. Tevens vindt Groenink dat harmonisatie van exportkredietverzekeringen in Oeso-verband in plaats van in EU-verband tot stand moet komen, opdat de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van Amerika en Japan niet verzwakt.
De Wet Herverzekering Investeringen en de Tijdelijke Regeling Herverzekering Investeringen Oost-Europa worden geïntegreerd. Hierdoor zal de investeringsregeling grondig moeten worden herzien.

Reageer op dit artikel