nieuws

Explosieve stijging consumptief krediet in vierde kwartaal 1995

Archief

Vooral door een explosieve stijging in het laatste kwartaal hebben financieringsmaatschappijen, banken en overige financiële instellingen in 1995 voor f 16,8 mld aan bruto consumptief krediet afgezet. Dat is een toename van ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder toen f 16 mld krediet werd verstrekt.

Voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen, waaronder personenauto’s en video-apparatuur, wordt er in ons land in toenemende mate gebruik gemaakt van financiering met geleend geld, aldus het CBS en de organisatie van financieringsmaatschappijen VFN, waarbij 27 (32) verstrekkers van consumptief krediet zijn aangesloten.
Het aandeel netto verstrekt krediet in de uitgaven voor duurzame consumptiegoederen is in 1995 gestegen naar 20,8% (1994: 19,4%). Ter vergelijking: in 1986 werd 12,2% van het netto verstrekt krediet besteed aan duurzame consumptiegoederen, een percentage dat in de jaren daarna stapsgewijs is toegenomen.
Woninghypotheken
Toch kunnen deze percentages niet weergeven wat de bevolking jaarlijks werkelijk aan geld leent voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.
Immers, in de cijfers is geen rekening gehouden met het volume tweede woninghypotheken en verhoging van lopende woninghypotheken ter financiering van nieuwe aankopen, aldus het CBS.
Vorig jaar zou f 57 (60) mld aan woninghypotheken zijn afgezet, exact 5% minder dan in 1994. Een substantieel deel van dit bedrag is ‘opgenomen’ door verhoging van de bestaande hypotheek, c.q. als tweede hypotheek, en vervolgens aangewend voor consumptieve doeleinden.
Het werkelijke aandeel van krediet in consumptieve bestedingen ligt derhalve ruim boven de 21%.
Verstrekt krediet
Het verstrekte krediet exclusief kredietvergoeding (netto krediet), is vorig jaar toegenomen met 6,7% (4,9%) naar f 14.310 (13.417) mln. Het bedrag aan kredietvergoeding en kosten is gedaald naar f 2.503 (2.551) mln. De aflossingen zijn gestegen naar f 16.007 (15.104) mln, zodat het uitstaande saldo met 3,7% is gegroeid naar f 22.191 (21.385) mln.
Het aandeel doorlopend krediet in het totaal van netto verstrekt krediet is gestegen naar 74,1% (69,4%). De som van de toegezegde limieten bij het doorlopend kredietfaciliteiten is toegenomen naar bijna f 31.940 (29.561) mln. Daarvan is 53% (nog) niet opgenomen, zodat de kredietruimte f 17 mld bedraagt.
Schuldsanering
Bij het saneren van ‘problematische schuldsituaties’ van consumenten is zowel de VFN als de organisatie van gemeentelijke kredietbanken NVVK nauw betrokken.
Door samenwerking met andere bonafide instanties wordt geprobeerd tot een verantwoorde schuldregeling te komen. Een steeds vaker voorkomend verschijnsel is volgens de VFN een schuldsanering op commerciële basis. “Deze malafide schuldsanering is in strijd met de Wet op het Consumentenkrediet”, stelt de VFN, die haar medewerking heeft toegezegd aan de ECD die deze praktijken een halt probeert toe te roepen.
Per huishouding is in 1995 voor f 2.217 (2.106) aan netto consumptief krediet verstrekt. Het gemiddeld uitstaand saldo is licht gestegen naar f 3.437 (3.356). Verstrekt Uitstaand netto krediet krediet 1995 1994 1995 1994 Gemeentelijke kredietbanken 500 542 848 878 vaste geldleningen 401 461 702 756 doorlopend krediet 98 75 145 122 Handelsbanken 5.433 5.135 8.981 8.592 vaste geldleningen 1.073 1.219 1.965 2.045 doorlopend geldkrediet 4.361 3.915 7.016 6.547 Financieringsmaatschappijen 5.845 5.418 11.165 10.802 vaste geldleningen 1.289 1.570 3.032 3.383 vast goederenkrediet 921 902 1.579 1.586 doorlopend krediet 3.636 2.946 6.554 5.853 Postorderbedrijven 729 587 721 688 Credit card-maatschappijen 1.803 1.636 476 425 Totaal consumptief krediet 14.310 13.417 22.191 21.385 krediet met vaste looptijd 3.684 4.153 7.278 7.750 doorlopende krediet 9.153 9.206 14.913 13.835 [TAART-diagram] Marktaandelen kredietbanken handelsbanken financieringsmaatschappijen postorderbedrijven creditcard-organisaties 4% 41% 50% 3% 2% Verstrekt krediet Jaar netto bruto 1986 6,8 8,2 1987 7,4 8,9 1988 7,8 9,4 1989 8,1 9,9 1990 8,5 10,7 1991 9,4 11,9 1992 12,0 14,8 1993 12,8 15,4 1994 13,4 16,0 1995 14,3 16,8 in f mln

Reageer op dit artikel