nieuws

Explosieve groei naar bijna miljoen nieuwe hypotheken

Archief

Nooit eerder zijn er zo veel nieuwe hypotheken gesloten als vorig jaar, aldus het CBS. Met name het aantal ingeschreven hypotheken op woonhuizen van particulieren is met 40% toegenomen tot 547.000.

Zoals mocht worden verwacht, is vorig jaar in ons land voor het recordbedrag van f 126.258 mln aan nieuwe hypotheken gesloten, een stijging van 21% ten opzichte van 1995 toen in totaal f 103.997 mln aan financieringen van onroerend goed is afgezet.
Gemeten naar aantallen komt de explosieve groei in de hypotheekmarkt nog duidelijker tot uiting: vorig jaar is het aantal contracten toegenomen tot 800.482, vrijwel een verdubbeling ten opzichte van 1995 toen 440.311 hypotheken zijn gesloten.
Hausse in woninghypotheken
De groei van het aantal nieuwe woninghypotheken is vijf jaar geleden begonnen. Daarvoor is het aantal stabiel gebleven op circa 200.000 per jaar. Daarna is het niveau verdubbeld tot ongeveer 400.000 in 1994 en 1995. Vorig jaar is voor het eerst de grens van het half miljoen overschreden. Daarmee is een bedrag gemoeid van f 83 mld, hetgeen neerkomt op gemiddeld f 169.000.
Volgens het CBS wordt de hausse in woninghypotheken veroorzaakt door de fors gedaalde hypotheekrente. In het begin van de jaren negentig bedroeg de gemiddelde rente 9%. Daarna daalde de rente tot ruim 7% in 1995 en vervolgens naar 5,8% in december vorig jaar. Sinds 1965 is de hypotheekrente niet zo laag geweest, aldus het CBS. Meer dan een kwart van de woninghypotheken is in 1996 gesloten tegen een rente lager dan 6%.
Van het totaal aantal van 547.000 hypotheken zijn er 230.000 gesloten voor de aankoop van een woning. Het aandeel oversluitingen en tweede hypotheken is bijna verdubbeld tot 190.000 (1995: 96.000). Het aantal hypotheken met een hoofdsom van minder dan 50 mille is met 43% gestegen tot 71.000 (1995: 49.000). Deze leningen worden aangemerkt als tweede hypotheken, stelt het CBS.
Hypotheekschuld
De totale hypotheekschuld is minder sterk toegenomen. Mede door veel oversluitingen is de uitstaande schuld voor woninghypotheken eind vorig jaar uitgekomen op f 372 (323) mld. Dit is 15% meer dan eind 1995.
In ons land zijn vijf van de zes eigen woningen belast met een hypotheek. De gemiddelde uitstaande schuld per woning die met een hypotheek is belast, bedraagt ongeveer f 142.000. Het gemiddelde bedrag van een vorig jaar gesloten woninghypotheek is f 169.000 (1995: f 163.000).
Marktaandeel
Het grootste marktaandeel gemeten naar volume blijft weggelegd voor de coöperatieve en algemene banken met f 58.413 (39.913) mln, resp. 46,3% (38,4%). Daarna volgen de bouwfondsen en hypotheekbanken met f 42.423 (33.881) mln, hetgeen neerkomt op 33,6% (32,6%). De verzekeraars, spaarkassen, en pensioenfondsen hebben met f 12.471 (9.128) mln een marktaandeel van 9,9% (8,8%), en alle overige aanbieders sluiten de rij met f 12.951 (21.075) mln, oftewel 10,3% (20,3%). Volume nieuwe woninghypotheken 1993 1994 1995 1996 Nieuwe productie 46 60 57 83 Uitstaande schuld 263 292 323 372 Aantal nieuwe hypotheken en rente Jaar Aantal rente 1985 197309 7.77 1986 224093 7.02 1987 224735 6.97 1988 224128 6.90 1989 219008 7.61 1990 189510 8.78 1991 199072 9.25 1992 231654 8.84 1993 322246 7.50 1994 412398 7.26 1995 391324 7.12 1996 546876 6.25 (bron: CBS)

Reageer op dit artikel