nieuws

Explosie ingeschreven hypotheekakten Kadaster

Archief

Het aantal ingeschreven transport- en hypotheekakten is fors gestegen in de eerste helft van dit jaar, meldt het Kadaster.

Het aantal verkochte woningen (transportakten) nam toe met ruim 10% tot 69.480 (67.800) en het aantal ingeschreven hypotheekakten met 43% tot 249.000 (174.000), onder meer als gevolg van relatief veel omzettingen. In geheel 1995 zijn 154.600 woningen verkocht, resp. 399.200 hypotheekakten ingeschreven.
De bedrijfsopbrengsten zijn in de eerste helft van dit jaar gedaald tot f 214 (222) mln. Het bedrijfsresultaat is teruggelopen tot f 46 (69) mln. “Ondanks de grote tariefdaling van gemiddeld 30% is dankzij het hoge werkaanbod slechts sprake van een beperkt neerwaarts effect op de omzet”, aldus het Kadaster.

Reageer op dit artikel