nieuws

Explosie effecten- transacties Rabobank

Archief

Het aantal effectentransacties via de Rabobank is in het eerste kwartaal van dit jaar geëxplodeerd.

In drie maanden tijd verwerkte de lokale banken, de telefoonlijn (Rabobank Orderlijn) en Internet (www.rabobank.nl) meer dan één miljoen orders. Over heel 1999 kwam het aantal transacties uit op 2,2 miljoen. Het aantal orders via Internet verviervoudigde en beslaat nu 17% van alle effectenorders.
Eind maart telde de Rabobank 525.000 beleggende klanten, tegen 482.000 eind december. Eind maart van het vorig jaar stond de teller nog op 444.000 beleggers.
Hypotheken
Op hypotheekgebied schieten de cijfers minder explosief omhoog, maar is nog altijd sprake van groei. Het bedrag aan uitstaande kredieten bij de Rabobank is in het eerste kwartaal met 14% gestegen ten opzichte van eind maart vorig jaar. De hypotheekmarkt, veruit de grootste kredietpost, is volgens topman Hans Smits “in rustiger vaarwater terechtgekomen”.
Voor heel 2000 verwacht hij een groei van 10%. Ter vergelijking: eind 1999 was de particuliere hypotheekportefeuille van Rabobank f 152 miljard groot.
Interpolis
Op de deze maand gehouden algemene vergadering van de bank noemde Smits verder de ontwikkeling van verzekeraar Interpolis “goed, met name bij de levensverzekeringen”. Hij liet de naam Interpolis verder vallen bij de opsomming van de vier strategische projecten waar de Rabobank zich de komende jaren op gaat richten.
Eén daarvan is employment services. “Interpolis is op weg een zogeheten Mens & Werk-organisatie te worden”, aldus Smits. “Onze klanten, particulieren en mkb-bedrijven, hebben op dit gebied behoefte aan gestructureerde en gecoördineerde dienstverlening. Interpolis zal zich ontwikkelen tot aanbieder van dergelijke oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van arbodienstverlening, verzuimbeheersing en reïntegratie.”

Reageer op dit artikel