nieuws

‘Expirerend lijfrentekapitaal vaak onnodig in DIL gestopt’

Archief

Volgens onderzoek van Intomart Gfk in opdracht van AXA sluiten veel mensen met een expirerende lijfrentepolis zonder nadenken een direct ingaande lijfrente (DIL). Dat is een gemiste kans voor het intermediair, vindt lifjrentespecialist Alexander Hofstetter van AXA. “Mensen willen flexibiliteit, maar leggen zich juist vast.”

Intomart Gfk ondervroeg voor AXA ruim 500 mensen tussen de 50 en de 65 jaar over hun lijfrenteverzekering. Bij 20% van hen is het lijfrentekapitaal geëxpireerd; in 56% van de gevallen is daarmee een direct ingaande lijfrente (DIL) aangekocht. Eén op de vijf heeft een uitgestelde lijfrente gesloten.
Opmerkelijk is dat een derde van de ondervraagden denkt dat het verplicht is om met het expirerende kapitaal een DIL aan te kopen. Als informatiebron daarvoor wordt onder meer de tussenpersoon (22%) genoemd.
Verzekerden met een lijfrentepolis die onder het oude fiscale regime valt, kiezen in één op de drie gevallen voor het uitstellen van de uitkering of het verlengen van de polis. De mogelijkheid om een gedeelte af te kopen en de rest van de uitkering uit te stellen is niet bekend, maar geconfronteerd met deze optie vindt 39% die aantrekkelijk.
Een kwart van de ondervraagden geeft aan een voorkeur te hebben voor pensioensparen bij een bank; 7% vindt de verzekeraar een betere optie.
Behoefte
“Het intermediair zou meer moeten kijken naar de behoefte van klanten met een expirerende lijfrentepolis”, vindt lijfrentespecialist Alexander Hofstetter van AXA. “Voor een groot deel van de consumenten is dat nodig. Mensen met meer financiële ruimte kiezen uiteindelijk vaak voor een niet-flexibele oplossing, terwijl ze juist wel behoefte hebben aan flexibiliteit. De consument roept om de aandacht van het intermediair. Er is dus veel ruimte in de markt om in te springen.”
Hofstetter vindt het niet per se verkeerd om een lijfrentepolis af te kopen. “Die trend zien wij steeds sterker worden. Met een polis die onder het oude regime valt (voor 1991, red.), is dat ook te doen. Ook daar zou je als tussenpersoon op in kunnen spelen.”
Uit de prijssfeer
AXA houdt zich grotendeels buiten de prijsconcurrentie die ook de DIL-markt in haar greep heeft. “Met concurreren op prijs alleen red je het niet”, aldus Hofstetter. “Wij willen de DIL uit de prijssfeer halen en vinden dat het voor het intermediair juist een uitdaging is om te voorkomen dat verzekerden die flexibiliteit willen, zich met een DIL vastleggen.” AXA zegt daar zelf een oplossing voor te bieden met de Goodlife-rente.

Reageer op dit artikel