nieuws

Expertisedienst NN gaat begin volgend jaar over naar CED

Archief

Begin 2007 gaat de Technische Buitendienst van Nationale-Nederlanden over naar expertisebureau CED.

De exacte datum is nog niet bekend, maar de komende maanden worden de opleidingstrajecten in gang gezet en vinden de overgangsgesprekken plaats met de 115 personeelsleden die het betreft. Dat meldt Jos Keijsper, de voorzitter van de Vakvereniging Personeelsbelang Experts en Medewerkers Technische Buitendienst (VPEMTB).
De overgang van de expertisedienst van NN naar CED is een van de eerste van acht uitbestedingstrajecten die door ING in gang zijn gezet en waarmee in totaal circa 5.000 arbeidsplaatsen zijn gemoeid, voornamelijk in facilitaire en IT-disciplines. De komende weken zullen de vakbondsleden zich uitspreken over een (tweede) principeakkoord over de voorwaarden waaronder de ING-personeelsleden hun baan volgen naar een nieuwe werkgever.
Consequenties
Het vorige principeakkoord dat in maart werd bereikt, kon in ieder geval geen genade vinden in de ogen van de expertisedienst van NN. De ontevredenheid met de regeling die de reguliere vakorganisaties met ING waren overeengekomen was de aanleiding tot de oprichting van de VPEMTB. Uiteindelijk sloten 100 van de 115 betrokken personeelsleden zich hierbij aan. Mede hierdoor moesten de bonden en ING terug naar de onderhandelingstafel.
Keijsper ziet het huidige principeakkoord als een verbetering, maar onverdeeld enthousiast is hij er nog niet over: “Wij hadden een ruimere regeling voor ogen, maar persoonlijk wijs ik het niet meteen af. Echter, NN zal toch meer inzichtelijk moeten maken wat de exacte financiële consequenties voor de medewerkers zijn. Dat kost tijd, want dat is per persoon verschillend. Een ding is zeker: we gaan er allemaal op achteruit. De een wat meer dan de ander, maar toch.”
Bonus
Heikel punt voor veel mensen was de personeelskorting op hun hypotheek die zou vervallen bij de overgang naar een nieuwe werkgever. Daarover is in het nieuwe principeakkoord overeengekomen dat men binnen het eigen label een nieuwe hypotheek kan sluiten, zonder dat daarover boeterente is verschuldigd. Andere onderdelen van het akkoord zijn het behoud van de pensioenregeling op basis van eindloon en de afkoop van de winstdelingsregeling voor drie jaar, aangevuld met een bonus van _ 750 bruto per dienstjaar, met een minimum van _ 5.000 en een maximum van _ 15.000. “Voor de mensen die al langer in dienst zijn valt dit doorgaans gunstiger uit dan voor de relatieve nieuwelingen”, aldus Keijsper.
Begin november moeten de vakbondsleden bij ING hun stem hebben uitgebracht over de jongste onderhandelingsresultaten.

Reageer op dit artikel