nieuws

Experiment met geschillen- commissie ziekenhuizen

Archief

Gedurende drie jaar zal een experiment worden gehouden met een Geschillencommissie Ziekenhuizen. Deze commissie behandelt geschillen over zaak- en personenschade tot / 7.500 en doet er een bindende uitspraak over.

Aan dit door de overheid gesubsidieerde experiment zal worden deelgenomen door de dertig ziekenhuizen die hun aansprakelijkheid hebben ondergebracht bij de eigen onderlinge MediRisk, waarover VVAA de directie voert.
Een patiënt zal een schadeclaim altijd eerst met het ziekenhuis zelf of met de verzekeraar van het ziekenhuis moeten bespreken. Pas als men er samen niet uitkomt, kan de zaak aan de geschillencommissie worden voorgelegd.
De commissie, die per 1 oktober aanstaande van start gaat, is een initiatief van de Consumentenbond, de artsenorganisatie KNMG, de vereniging van ziekenhuizen NVZ en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).
Er zullen vijf onafhankelijke leden worden benoemd. Twee leden worden voorgedragen door de Consumentenbond, één door de KNMG, één door de NVZ, en de voorzitter wordt benoemd door de SGC.
De commissie mag rekenen op een overheidssubsidie van f 800.000. Van mensen die een klacht indienen wordt f 45 gevraagd, welk bedrag kan worden verrekend met de schadevergoeding die wordt toegekend.

Reageer op dit artikel