nieuws

Executieveilingen woningen: vermogensschade f 64 mln

Archief

In 2006 zijn door banken bijna tweeduizend woningen via een executoriale veiling verkocht. Volgens Woningmarktcijfers.nl zijn deze woningen gemiddeld _ 33.000 beneden de reële marktwaarde verkocht. Al deze transacties samen zorgen voor een vermogensschade van _ 64 mln.

Woningmarktcijfers.nl heeft een kwart van de veilingtransacties geanalyseerd aan de hand van cijfers van het Kadaster. Eerst is gekeken naar de oorspronkelijke aankoopsom van de woning. Vervolgens is, rekening houdende met prijsontwikkelingen, de vermoedelijke waarde berekend op het moment van de veiling. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele waardevermeerdering of waardevermindering. Tijdens de veiling brachten woningen gemiddeld _ 123.000 op. De waarde op de veilingdatum werd berekend op _ 156.000. In Flevoland, Limburg en Zuid Holland zijn de meeste veilingen gehouden, in Groningen en Utrecht relatief weinig.
Woningmarktcijfers.nl heeft tevens onderzocht wat er na de veiling met de woningen is gebeurd: 55% van deze woningen werd binnen tien maanden doorverkocht. De gemiddelde transactieprijs bedroeg _ 148.000. De meeropbrengst bedraagt dus _ 25.000 per woning, oftewel 26 mln voor alle woningen samen.
Handelaren
Het is niet bekend in hoeveel gevallen woningen door de bank zijn ingekocht en welk deel is opgekocht door handelaren. Het kopen op een veiling blijft, ondanks hogere aankoopkosten, nog steeds lucratief volgens Woningmarkcijfers.nl. Banken die tijdens een veiling niet actief meebieden laten miljoenen lopen. Vooral van woningen gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is bekend dat banken zich op de veiling niet of nauwelijks lieten zien. Handelaren hadden dan vrij spel.
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG) heeft eind 2006 echter aangekondigd zich actiever te willen opstellen, enerzijds door veilingen te beperken en anderzijds door tijdens de veiling mee te bieden. Volgend jaar zal blijken of deze beleidsaanpassing vruchten afwerpt. Ondanks deze aanpassing rekent het Waarborgfonds de komende jaren op meer verliezen.
Vanaf 2008 moeten nieuwe kopers ruim 10% meer kosten voor een NHG-lening betalen. De borgtochtprovisie die wordt berekend over het hypotheekbedrag gaat van 0,40% naar 0,45%. Het veilingsysteem lijkt vooralsnog niet erg toegankelijk voor de particuliere huizenkoper. Er moet onvoorwaardelijk worden gekocht, zonder bedenktijd en voorbehoud voor het verkrijgen van een hypotheek. Gezien het prijsniveau zou een meer transparant veilingsysteem een ideale opstapplaats kunnen zijn voor starters op de koopwoningenmarkt, aldus Woningmarktcijfers.nl.

Reageer op dit artikel