nieuws

Exclusiviteit Duitse tussenpersonen problematisch

Archief

De Duitse organisatie van zelfstandige en beroepsmatige verzekerings- en bouwspaaragenten BVK waarschuwt haar 80

000 leden voor de dreigende willekeur van verzekeraars in het gebruik van distributiekanalen. Steeds meer agentuurgebonden verzekeringsagenten klagen over de nadelen van willekeurige en eenzijdige provisieaanpassingen door maatschappijen. De agenten zijn gelokt met de belofte van een exclusief partnerschap, maar worden nu afgestraft. De exclusiviteit komt slechts van één kant: de tussenpersonen worden beoordeeld op hun trouw aan de maatschappij, maar de verzekeraar zelf schendt de samenwerking door andere verkoopkanalen (internet) te gebruiken of rechtstreeks met afwijkende tarieven te werken. De klant daarentegen geeft de voorkeur aan de vertrouwde adviessituatie met de eigen goed opgeleide, deskundige verzekeringsagent.

Reageer op dit artikel