nieuws

Ex-werknemer Rabobank Nistelrode

Archief

In het vorige nummer van Assurantie Magazine (d.d. 18 november 1994) is onder het kopje ‘Rabobank in Nistelrode beroofd van klanten’ melding gemaakt van het feit dat een voormalig medewerker van de plaatselijke Rabobank ruim 900 verzekerden uit de verzekeringsportefeuille van deze bank naar zich heeft toegehaald door intermediairwijzigingen te vervalsen en dat de man door de ECD is aangehouden na aangifte van de bank.

De raadsman van de betreffende persoon heeft ons hierover het volgende laten weten:
“Het staat geenszins vast dat er meerdere intermediairswijzigingen zouden zijn vervalst. Slechts één onregelmatigheid ter zake is geconstateerd. In dat geval gaat het om een wijzigingsformulier dat volgens de telefonische opdracht van de verzekerde door de tussenpersoon is ondertekend, waarbij hij abusievelijk heeft verzuimd te vermelden dat per order is getekend. Inmiddels beschikt cliënt over een door de verzekerde getekend wijzigingsverzoek alsmede over een schriftelijke verklaring van deze verzekerde waarin hij de lezing van cliënt bevestigt. De ECD heeft cliënt naar aanleiding van de aangifte slechts gehoord en heeft stukken onderzocht. Proces-verbaal werd uiteindelijk opgemaakt op basis van een tweetal naar het oordeel van de ECD gecontateerde onregelmatigheden. De zaak heeft zeker niet een omvang zoals u doet voorkomen. Of strafbare feiten zijn gepleegd en of het tot een strafvervolging komt, staat geenszins vast. De Officier van Justitie heeft hierin het laatste woord. Voorts is uit navraag bij de SER gebleken dat aldaar geen enkel verzoek tot doorhaling inschrijving is ontvangen c.q. ingediend.”
De redactie hoopt met deze aanvulling de onjuiste berichtgeving over deze kwestie te hebben rechtgezet. Voor de onjuiste berichtgeving bieden wij onze excuses aan.

Reageer op dit artikel