nieuws

Ex-directeur Verzekerd Keur bevestigt ongedekte garanties

Archief

Ronald de Man, voormalig directeur van het van fraude verdachte garantie- annex verzekeringsbedrijf Verzekerd Keur (VK) in Arnhem, bevestigt dat dit bedrijf garanties voor (bouw)projecten heeft afgegeven zonder de benodigde verzekeringsdekkingen. De Man noemt VK-directeur en hoofdverdachte Ronald van Keulen ‘totaal onbetrouwbaar’.

Verzekerd Keur en haar directeur Ronald van Keulen worden er o.m. van verdacht garantieverzekeringen te hebben verkocht, zonder dat de op de polissen vermelde verzekeraars weet hadden van hun rol als risicodrager. Volgens De Man wekte Verzekerd Keur destijds al met haar garantiecertificaten de suggestie dat eventuele gebreken aan betreffende constructies volledig verzekerd waren.
“Wat de klanten niet wisten, was dat de achterliggende polissen – toentertijd van Avéro – de schade in het geheel niet dekten. Indien er dus daadwerkelijk iets fout zou gaan, ontstonden er problemen bij Verzekerd Keur. Dan moest er eigen geld op tafel komen. Zo ging het bijvoorbeeld een keer goed mis bij een bouwproject in Zeeland waar een enorme schade was ontstaan als gevolg van fouten van de aannemer. Onder druk van de Vereniging Eigen Huis heeft Verzekerd Keur toen over de brug moeten komen, terwijl er eigenlijk helemaal geen dekking was. Op die manier werd telkens het ene gat met het andere gevuld.”
Naar de bliksem
Ronald de Man stapte vijf jaar geleden op bij Verzekerd Keur na een fikse ruzie met mede-directeur Van Keulen. “Twee jaar eerder was ik toegetreden tot Verzekerd Keur met een eigen garantieproduct voor totale gebouwen. Het was iets nieuws voor Verzekerd Keur, dat zich tot die tijd had beperkt tot onderdelen in de bouw, zoals bijvoorbeeld vloeren. Na enige tijd bleek dat VK het garantieproduct echter niet juist uitvoerde. Ik zag dat ze mijn product naar de bliksem hielpen en besloot daarom op te stappen.”
De Man noemt hoofdverdachte Ronald van Keulen “totaal onbetrouwbaar. Er is ook geen verzekeraar die met hem in zee wil. Hij komt zijn afspraken nooit na en omringt zich met personen die het geen probleem vinden om de boel te belazeren. Dan doel ik bijvoorbeeld op de toenmalige commissarissen Theo Ringers en voormalig burgemeester van Tilburg Gerrit Brokx”.
Zelf heeft De Man nog een procedure lopen tegen Van Keulen. “Het is een financiële kwestie. Van Keulen houdt zich niet aan de overeenkomst die we bij mijn vertrek hebben gesloten.”
De Man heeft zijn ‘eigen’ garantieproduct na zijn vertrek bij Verzekerd Keur voortgezet in een nieuw bedrijf: IKB te Rotterdam. “Ik werk daarbij samen met de Lipmann Groep en verzekeraar Allianz.”
Ronald van Keulen was bij het afsluiten van dit blad niet bereikbaar voor commentaar op de beschuldigingen van De Man. Volgens zijn collega’s is hij ‘met vakantie’. Adviseur Bob Mos (o.m. oud topman van Zurich), die volgens Verzekerd Keur als zaakgelastigde optreedt voor Van Keulen doet er het zwijgen toe. “Ik doe geen mededelingen over cliënten. Nee, ik ga u ook niet zeggen wie mijn opdrachtgever is of hoe mijn opdracht luidt. Zoals de Russen zeggen: Njet”.

Reageer op dit artikel