nieuws

EVO bang voor stijging premies bedrijfsauto’s

Archief

Het minimaal te verzekeren bedrag voor bedrijfsauto’s met gevaarlijke stoffen wordt per 1 januari 1997 verhoogd van f 2 mln naar f 15 mln. De EVO, organisatie voor verladers, is bezorgd dat door deze verhoging de premies van alle bedrijfsauto’s die inclusief lading 3.500 kg of meer wegen, zullen stijgen.

Naar aanleiding van de premieverhoging van gevaarlijke-stoffenvervoerders vond onlangs overleg plaats tussen een aantal organisaties. De vervoersorganisaties KNV en TON, de EVO verladersorganisatie, het Verbond van Verzekeraars afdeling motorvoertuigen en de NVA namen deel aan de bespreking. W. Wesbeek vertegenwoordigde de EVO, afdeling bedrijfsjuridische zaken. Hij vreest dat vervoerders van ongevaarlijke goederen de dupe worden van de wetswijziging. Wesbeek: “De verzekeraars zijn bang dat zonder opgave toch gevaarlijke stoffen getransporteerd zullen worden. Zij vinden een gelijke behandeling daarom voor de hand liggen. Voorheen dekte het WAM het vervoersrisico. De premiegrens lag daarbij op f 2 mln, ongeacht de lading. Het is op zich niet vreemd dat de premies bij het vervoer van gevaarlijke stoffen omhoog gaan. Vooral de opruimingskosten kunnen namelijk hoog oplopen. Maar het zou niet terecht zijn als alle bedrijfsauto’s onder deze verhoging moeten lijden. Het is overigens aan de verzekeraars de hoogte van de premies te bepalen, waarbij ze wel aan de wettelijke verplichtingen gebonden zijn.”
Salpeterzuur
Het Verbond van Verzekeraars beaamt dat alle bedrijfsauto’s, ook de voertuigen zonder gevaarlijke stoffen, zullen moeten bijdragen aan de verhoging. “Uitgangspunt is dat alle auto’s zwaarder dan 3.500 kg onder de nieuwe regeling vallen”, aldus Verbond-woordvoerder M. Uri. “Maar bedrijven die nooit of bijna nooit gevaarlijke stoffen vervoeren, hoeven natuurlijk niet een even hoge premie te betalen als de specialist die met salpeterzuur op de weg zit. Elk geval moet individueel door de verzekeraar worden bekeken.”
Informeel contact
De vrees van de EVO is dus niet onterecht, zoals ook blijkt uit de reactie van verschillende verzekeraars. Woordvoerder C. Singel van Centraal Beheer: “Het hele punt staat nog ter discussie. Omdat de herverzekeraarscapaciteit omhoog gaat door de verhoogde premie op het vervoer van gevaarlijke stoffen, is het mogelijk dat premies van andere bedrijfsauto’s eveneens omhoog gaan. Elke maatschappij is vrij in het afgrenzen van zijn premies. Maar het heeft weinig zin als de verschillen tussen de verzekeraars te groot is. We hebben daarom informeel contact met andere maatschappijen over hun politiek. Op het ogenblik is er nog weinig duidelijkheid. Een nieuwe premiestelling zal beïnvloed worden door aspecten als schadeverloop en regresrechtontwikkeling.”

Reageer op dit artikel