nieuws

EverCare richt coöperatie op

Archief

Het in 1997 opgerichte netwerk van assurantiekantoren EverCare, vooral actief in het zuiden van het land, is met een Coöperatief Dienstencentrum gestart. De organisatie telt inmiddels tien deelnemende assurantiekantoren.

Doel van het Dienstencentrum is de aangesloten leden zoveel mogelijk administratieve rompslomp uit handen te nemen, zodat zij zich kunnen concentreren op hun commerciële kerntaken. “Het kan voor intermediairs zeer aantrekkelijk zijn om de administratieve handelingen aan een andere partij over te laten, zodat de beschikbare tijd besteed kan worden aan acquisitie en het noodzakelijke relatieonderhoud”, zegt EverCare-directeur Karel Evers.
Met behulp van het adviesbureau D&O is de ‘oude’ organisatie EverCare geherstructureerd en is deze coöperatie opgericht. “Er is gekozen voor de coöperatie als bedrijfsvorm omdat er op die manier een gezamenlijk belang is voor de deelnemers. De winst die gemaakt wordt, valt toe aan de leden. Deze kunnen deze winst onderling verdelen of investeren in het Dienstencentrum”, zegt Evers.
Voorwaarden
EverCare stelt wel een aantal voorwaarden aan de deelnemers. Het kantoor mag niet te groot zijn (tot maximaal tien werknemers); moet bereid zijn om te groeien; moet een aanvulling zijn voor de organisatie qua kennis en collegialiteit; moet zowel een schade- als levenkantoor zijn en zich richten op bancaire producten.
Verder moeten de kantoren zich committeren aan het huishoudelijk reglement. Zo moeten zij de bereidheid hebben om binnen twee jaar na toetreding de naam EverCare te voeren en moet het kantoor onafhankelijk zijn. Daarnaast moet zeventig procent van de productie worden ondergebracht bij de voorkeursmaatschappijen AXA, Royal Nederland Leven en Avéro Achmea. Volgens Evers is het onderbrengen van de productie bij voorkeursmaatschappijen niet in strijd met de onafhankelijkheidseis. “Hierdoor hebben wij wel inkoopkorting kunnen bedingen.”
Kosten
De kantoren die deelnemen betalen eenmalig een entreegeld van f 20.000 en eveneens eenmalig f 15 aan poliskosten per polis. Voor de rest zijn er aan deelname geen kosten verbonden. Wel betaalt de tussenpersoon geld voor diensten die hij afneemt bij het Dienstencentrum. Uit deze inkomsten wordt het bedrijf draaiend gehouden.
Tegenover deze kosten en voorwaarden staan een aantal voordelen. Evers noemt onder andere: veel minder administratieve werkzaamheden; gebruik kunnen maken van alle bestaande regelingen; de mogelijkheid het kantoor uit te breiden; verbetering van provisieregelingen; geen aansprakelijkheid bij faillissement Coöperatie; behoud van portefeuillerechten; één aanspreekpunt, bundeling van inkoopkracht; gezamenlijke marketing en polissen onder eigen naam tussenpersoon.
Automatisering speelt een belangrijke rol in dit netwerk van assurantiekantoren. Evers verwacht dat binnen drie maanden het Dienstencentrum 24 uur per dag online bereikbaar is. Aangesloten kantoren kunnen dan vanaf hun eigen werkplek hun klantenbestand inzien en muteren.
Toekomst
In de nabije toekomst wordt er een aparte tak binnen de Coöperatie opgericht: de Employee Benefits Unit. Dit moet een loketfunctie worden voor werkgevers (tussen de 10 en 100 werknemers), waarbij de werkgever mutaties van het personeel doorgeeft aan deze EB unit, welke op haar beurt de nodige partijen inlicht.
Taken die dit onderdeel voor haar rekening neemt zijn onder meer het in kaart brengen van primaire, secundaire en eventuele tertiaire arbeidsvoorwaarden voor de werkgever; verzorging van salarisadministratie; opstellen van personal benefits statement voor de werknemer en het doorgeven van leads aan deelnemende kantoren.

Reageer op dit artikel