nieuws

Evenementen zijn nu ook bij AON te verzekeren

Archief

Aon heeft een Evenementenverzekering geïntroduceerd, waarbij de onkostendekking als basis dient. De verzekering is uit te breiden met een Ongevallen & Aansprakelijkheidsdekking en een Extreme weersomstandighedendekking. Met de basisdekking is men standaard verzekerd voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of eventueel nog verschuldigd zijn, als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld of voortijdig beëindigd of afgelast. Onder deze dekking valt ook het niet kunnen verschijnen van de (hoofd)personen. De premie van deze basisdekking is 1,75% van de begroting van het evenement.

De Ongevallen & Aansprakelijkheidsdekking kan gekozen worden naast de onkostendekking en biedt dekking tegen lichamelijk letsel en tegen schade aan zaken van personen. De premie voor deze dekking bedraagt 0,4% van de begroting. Daarnaast is er nog de Extreme weersomstandighedendekking. Deze biedt dekking als het evenement niet kan doorgaan door weersomstandigheden zoals zware windstoten, stortregens of storm. De premie voor deze aanvullende dekking bedraagt 0,9% van de begroting.
Meer informatie op: www.evenementenverzekering.nl

Reageer op dit artikel