nieuws

Evenementen

Archief

Lezing over avb

Mr. J. Eelzak, specialist in aaansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (avb), houdt bij de Assurantieclub Zeeland een lezing houden over de veranderingen op dit terrein. Hij zal antwoord geven op vragen over het claims-madesysteem, act-committedsysteem en het loss-occurrencesysteem. De bijeenkomst vindt plaats in de Stadsschouwburg aan het Molenwater in Middelburg. Aanvang 16.00 uur.
Studiedag SVV over Pemba
De Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) houdt op donderdag 22 mei in Noordwijkerhout een studiedag waarbij de Wet Pemba (premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) centraal staat. Sprekers zijn: M.J.L. Kerkhof (De Amersfoortse, dagvoorzitter), drs. P. Loozen (Verbond van Verzekeraars), R.E. Pels (Nationale-Nederlanden), mr. F.J.M. Romijn (De Amersfoortse) en J.W. van Rossum (De Goudse). Deelnamekosten / 595. Informatie: SVV, Mascha van der Linden, tel. 030-265.11.53.
AG-themamiddag over clickfondsen
Clickfondsen zijn het onderwerp van een themamiddag van het Actuarieel Genootschap (AG), die om 17.00 uur begint. Behandeld wordt de werking, het rendement en het risico van clickfondsen én de mogelijkheden van deze fondsen voor pensioenfondsen en verzekeraars. Informatie op tel. 0348-439.641.
Congres ‘Private pensions in Central and Eastern Europe’
IBC Conferences houdt in het Don Giovanni Hotel in Praag (Tsjechië) een tweedaags congres over de markt voor individuele levensverzekeringen in Hongarije, Polen, Rusland en Tsjechië. Op 21 mei wordt al een workshop over internationale pensioensystemen gehouden. Informatie: tel. 0044-171.637.4383.
Voorjaarscongres financiële planning
De Federatie Financiële Planner (FFP) organiseert op 26 mei haar voorjaarscongres. Over het thema ‘De vele kanten van financiële planning’ wordt gesproken door onder anderen prof. dr. G.J.B. Dietvorst, bijzonder hoogleraar KUB, mevr. mr. T.L. Nagel, hoofd financiële planning F. van Lanschot Bankiers, A. Hiele, financieel publicist, en drs. R. van Diem, directeur Financieel Advies Rabobank. Voorzitter is prof. dr. L.G.M. Stevens, bestuursvoorzitter Federatie Financiële Planners. Het congres wordt gehouden in het hoofdkantoor van Nationale-Nederlanden in Rotterdam. Informatie bij het secretariaat FFP, tel. 030-258.89.39.
Jaarcongres Direktbank over digitale dienstverlening
Onder voorzitterschap van Maurice de Hond houdt de Direktbank op dinsdag 27 mei haar jaarcongres over ‘digitale dienstverlening”. Het congres zal antwoord geven op de vraag wat het financiële intermediair met Internet aanmoet. Sprekers zijn onder anderen Theo Schellekens, directeur van Wehkamp, en Joost Steins Bisschop, directeur van New Media Marketplace die in opdracht van AM websites bespreekt. Informatie: tel. 020-514.64.08.
LAC-Zuid op excursie naar de Jezuietengrotten
Het jaarlijkse uitstapje van LAC-Zuid gaat dit keer naar de Jezuietengrotten te Maastricht. Ontvangst om 15.30 uur in L’Auberge van Chateau Neercanne waarna de grotten worden bezocht. Na afloop aperitief en diner in Fort St. Pieter in Maastricht.
Congres juridische aspecten van de euro
De Vrije Universiteit, PAO Rechtsgeleerdheid, van Amsterdam organiseert een congres met als doel alle relevante juridische vragen over de introductie van de euro op een rijtje te zetten. Onder leiding van dagvoorzitters, prof. dr. A.F.K. Bakker, onderdirecteur van De Nederlandse Bank en hoogleraar Monetaire en Bancaire Vraagstukken aan de VU, en prof.dr. E. Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de VU en advocaat te Utrecht, zullen de financieel-economische en civielrechtelijke aspecten aan de orde komen, alsmede pensioenregelingen, vennootschaps- en effectenrecht. Locatie: Aula van de VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam. Kosten: f 545. Informatie en aanmelding: tel. 010-444.62.55/444.62.10 (fax).
Congres over personal financial planning
Het Institute for International Research (IIR) houdt een congres over personal financial planning. Sprekers zijn o.a.: mr. E.P. Greup (Amev), K.J. de Poel (ABN Amro), A.N. Klomp (Delta Lloyd Bank), drs. J.H. Lambers (Stichting Onafhankelijke Financiële Planners), mr. W.F. Gruijters (Rabobank) en P.A. Besuijen (Hypotrust). Locatie: Le Meridien Apollo Hotel Amsterdam; kosten / 2.295. Meer informatie op tel. 020-671.51.51.

Reageer op dit artikel