nieuws

Evenementen

Archief

Ontmoetingsuur Amsterdamse Beurs

Ontmoetingsuur in de assurantiebeurs aan de Strawinskylaan 10 in Amsterdam. Aanvang 16.00 uur.
Algemene Ledenvergadering FOV
De Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland (FOV) houdt op dinsdag 6 mei haar Algemene Ledenvergadering, in Congrescentrum Orpheus aan het Churchillplein 1 te Apeldoorn. Aanvang: 10.30 uur. Aansluitend volgt een lunch. Prof. dr. C.P. Veerman, voorzitter van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR) zal een inleiding houden over: ‘de vergroting van de ledenbetrokkenheid bij onderlinge verzekeringsmaatschappijen’.
Congres: de actuaris als veelzijdig professional
IIR organiseert een congres over de invloed van de terugtredende overheid op de werkzaamheden van de actuaris. Aan de orde komen een visie op de samenhang van de veranderingen op het gebied van de sociale zekerheid, het belang van intergenerational accounting en de rol van de actuaris bij de bepaling van de uitvoerbaarheid van politieke beslissingen. Dagvoorzitters zijn prof. jhr. drs. B.J.J. Alting von Geusau, directeur Confident en hoogleraar Actuariële Wetenschappen (dag 1) en F.R. Valkenburg, Raadgevend Actuaris en directeur van Actuarieel Bureau Hammer (dag 2). Het congres vindt plaats in Schiphol Airport Hilton. De kosten bedragen f 2.295 (ex btw). Informatie: tel. 020-671.51.51.
VFN werklunch over de euro
De VFN organiseert voor haar leden een werklunch over de euro. Tijdens de lunch zal dhr. R. Oudendijk van Vola een inleiding verzorgen. De bijeenkomst vindt plaats in restaurant De Kloosterhoeve, Kloosterweg 2 te Harmelen.
Studiedag SVV over Pemba
De Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) houdt op donderdag 22 mei in Noordwijkerhout een studiedag waarop de Wet Pemba (premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) centraal staat. Sprekers zijn: M.J.L. Kerkhof (De Amersfoortse, dagvoorzitter), drs. P. Loozen (Verbond van Verzekeraars), R.E. Pels (Nationale-Nederlanden), mr. F.J.M. Romijn (De Amersfoortse) en J.W. van Rossum (De Goudse). Deelnamekosten bedragen / 595. Informatie: SVV, Mascha van der Linden, tel. 030-265.11.53.
Congres ‘Private pensions in Central and Eastern Europe’
IBC Conferences houdt in het Don Giovanni Hotel in Praag een tweedaags congres over de markt voor individuele levensverzekeringen in Hongarije, Polen, Rusland en Tsjechië. Op 21 mei wordt een workshop over internationale pensioensystemen gehouden. Informatie op tel. 0044-171.637.4383.
Jaarcongres Direktbank over digitale dienstverlening
Onder voorzitterschap van Maurice de Hond houdt de Direktbank op dinsdag 27 mei haar jaarcongres over ‘digitale dienstverlening”. Het congres zal antwoord geven op de vraag wat het financiële intermediair met Internet aan moet. Sprekers zijn o.a: Theo Schellekens, directeur van Wehkamp, en Joost Steins Bisschop, directeur van New Media Marketplace, die in opdracht van AM websites bespreekt. Informatie: tel. 020-514.64.08.
Congres over persoonlijke financiële planning
Het Institute for International Research (IIR) houdt een congres over personal financial planning. Sprekers zijn o.a.: mr. E.P. Greup (Amev), K.J. de Poel (ABN Amro), A.N. Klomp (Delta Lloyd Bank), drs. J.H. Lambers (Stichting Onafhankelijke Financiële Planners), mr. W.F. Gruijters (Rabobank) en P.A. Besuijen (Hypotrust). Locatie: Le Meridien Apollo Hotel Amsterdam; kosten / 2.295. Meer informatie op tel. 020-671.51.51.
Vermogensbeheer pensioenen en bestuursaansprakelijkheid
PAO Rechtsgeleerdheid (Vrije Universiteit Amsterdam) organiseert in samenwerking met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Pensioenrecht en Derks Star Busmann Hanotiau het minicongres ‘Vermogensbeheer pensioenen en bestuursaansprakelijkheid’. Tijdens dit congres gaan deskundigen in op de vraag of de vermogensbeheerders wel zorgvuldig genoeg omgaan met hun beleggingstaak. Het congres (14.30 tot 20.30 uur) vindt plaats in het Cobra museum voor moderne kunst, Sandbergplein 1 te Amstelveen. De kosten voor deelname bedragen f 745. Meer informatie en inschrijving bij de VU, PAO Rechtsgeleerdheid, mr. E.M. Petterson of M. Schipper, tel. 020-444.62.55.
Jaarcongres Pensioenen bij Kluwer Opleidingen
Kluwer Opleidingen houdt donderdag 4 juni voor de zesde maal het Jaarcongres Pensioenen, in het Europa Hotel in Den Haag. Sprekers zijn o.a.: E. ter Veld (Eerste Kamer/NN), prof. dr. G.J.B. Dietvorst (KUB/Interpolis), drs. P.J.C. Keizer (Verzekeringskamer), en prof. dr. E.J. Fischer (Verbond van Verzekeraars). Deelname kost f 795. Informatie op tel. 0570-647.190.
Assurantie Golfdag 1997
De Assurantie Golfdag 1997 wordt op 6 juni op het terrein van het Rijk van Nijmegen in Groesbeek gehouden. Deelnemers met een handicap van ten hoogste 25 kunnen zich vóór 1 juni schriftelijk opgeven met vermelding van bedrijfsnaam, adres, telefoon- en faxnummer, homecourse en handicap, bij het secretariaat (Van Nierop Assuradeuren) van Stichting Assurantie Golfdag, Postbus 465, 1000 AL te Amsterdam.

Reageer op dit artikel