nieuws

Evaluatie van exameninstituten

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) gaat exameninstituten binnen twee jaar na erkenning onderwerpen aan een uitgebreid onderzoek.

Deze onderzoeken, ook wel audits genoemd, herhalen zich elke vijf jaar, tenzij jaarlijkse rapportages van de instituten aanleiding geven tot nader onderzoek.
De CDFD-werkgroep Erkenning en Toezicht begeleidt deze onderzoeken inhoudelijk. Voor de organisatie van deze onderzoeken wijst de CDFD een uitvoerende instantie aan. Vanaf half augustus start het college met een wervingsprocedure voor deze uitvoerende instantie.

Reageer op dit artikel