nieuws

Evaluatie Code Rendement en Risico op website Verbond

Archief

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) kunnen consumenten, intermediair en verzekeraars hun mening en commentaar op de Code Rendement en Risico kwijt.

Verbondsdirecteur Eric Fischer spreekt de hoop uit dat consumenten, assurantietussenpersonen, verzekeraars en andere belanghebbenden gebruik zullen maken van de gelegenheid om hun mening en commentaar te geven op de Code Rendement en Risico. “Met de reacties zullen we ons voordeel doen; we zullen ze gebruiken om de voorlichting aan de consumenten over levensverzekeringen verder te verbeteren, want daar gaat het tenslotte om.”
De evaluatie van de Code Rendement en Risico vindt plaats aan de hand van dit consumentenonderzoek en de ervaringen van de Toetsingscommissie Code Rendement en Risico. Deze onafhankelijke commissie ziet er op toe dat verzekeraars de code correct naleven.
Bezoekers van de website kunnen elke week reageren op een nieuwe stelling. Oudere stellingen zijn via een archief te raadplegen. Alle reacties die binnenkomen worden meegenomen in de evaluatie van de code.
De leden van het Verbond is gevraagd op de eigen website door middel van een banner aandacht te vragen voor de evaluatie van de Code.

Reageer op dit artikel