nieuws

Eurotips voor het assurantiekantoor

Archief

Op de speciale ‘Euro-pagina’ van AssurantieMagazine zal Anva-directeur Stoffel van Almkerk maandelijks, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de POR-Euro conversiecommissie, aandacht besteden aan een aantal belangwekkende zaken rondom de euroconversie.

Over negen maanden wordt de grootste monetaire transactie in onze geschiedenis uitgevoerd. Dat heeft grote gevolgen voor ons dagelijks handelen, ook op het assurantiekantoor.
Onze branche staat in de schijnwerpers als het gaat om de omzetting van de gulden naar de euro. We moeten hoe dan ook voorkomen dat er door de consument of door consumentenorganisaties kritiek kan worden geleverd op het omzetten van de financiële contracten die het intermediair met haar klanten heeft gesloten. Alle partijen in de verzekeringsbranche moeten daarbij de bij hun rol behorende verantwoordelijkheid nemen en zich mede daarom goed voorbereiden.
Eurocoördinator
De voorlichtingsronde van het Verbond van Verzekeraars die in de periode begin februari tot medio maart door circa 2.200 mensen is bezocht, was er dan ook primair op gericht om iedereen ervan te overtuigen zich tijdig in deze problematiek te verdiepen. Niet alleen voor de conversie van de bestandsgegevens op het kantoor, maar ook voor de voorlichting aan de klanten met betrekking tot de verzekeringsproducten.
Bij die voorlichtingsronde werd een checklist uitgereikt, die bij de voorbereidingen op het assurantiekantoor kan worden gebruikt. De belangrijkste tip die in de checklist is opgenomen is het benoemen van een eurocoördinator op het kantoor. Iemand die de checklist afwerkt en er op die manier voor zorgt dat de voorbereiding op uw kantoor goed en compleet verloopt.
Natuurlijk bent u als intermediair bij de euroconversie afhankelijk van anderen. Van de verzekeringsmaatschappijen, die er voor moeten zorgen dat tarieven en productinformatie in euro beschikbaar komen. Van de softwareleveranciers die voor speciale conversieprogramma’s moeten zorgen waarmee de bedragen in de op uw kantoor aanwezige bestanden kunnen worden omgezet.
U bent echter zèlf verantwoordelijk voor de gang van zaken op uw eigen bedrijf en voor de voorlichting aan uw klanten. Daarom is de eerste taak van de eurocoördinator om de checklist, zo die nog niet in zijn of haar bezit is, op te vragen. Deze staat onder andere op de website van Anva (www.anva.nl). Ook het voorlichtingsmateriaal van het Nationaal Forum voor introductie van de euro (www.euro.nl of 0800 1521) is van groot belang bij de voorbereiding. De verschillende brochures geven inzicht in de problematiek van uw (bedrijfs)relaties en kunnen u helpen bij het vergaren van de kennis die nodig is om u op vragen van klanten voor te bereiden.
De euroconversie is immers een goed moment om uw rol als adviseur in financiële diensten nog eens duidelijk te onderstrepen.
Stoffel van Almkerk: “Het benoemen van een eurocoördinator is één van de belangrijkste tips die ik kan geven. Daarnaast moet men gebruik maken van de eurochecklist.”

Reageer op dit artikel