nieuws

Europese verzekeraars steunen EU-aanpak van overstromingen

Archief

De Europese verzekeraars, verenigd in het CEA (Comité Européen des Assurances), zijn positief over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de aanpak van overstromingen in de lidstaten.

Door klimaatveranderingen en onzorgvuldig riviermanagement is het overstromingsrisico toegenomen in Europa. Daar komt nog bij dat ook de economische impact van overstromingen stijgt, door het toegenomen aantal mensen en economische bezittingen in gebieden met een overstromingsrisico, waarschuwen de verzekeraars.
De voorstellen die de Europese Commissie doet in de ontwerprichtlijn, sluiten aan bij het beleid van de verzekeraars om de risico’s voor infrastructuur en onroerend goed in te dammen, aldus het CEA.
Risicogebieden
De aanpak die de Europese Commissie voorstelt, komt in grote lijnen neer op het in kaart brengen van de risicogebieden en het ontwikkelen van beheersplannen voor die gebieden – met de focus op schadepreventie – bescherming van de stroomgebieden en voorlichting van het publiek.
“Het CEA wil en kan een bijdrage leveren aan de lopende discussie, in het bijzonder door de ervaring die verzekeraars hebben op het gebied van het in kaart brengen van overstromingsrisico’s”, zei directeur-generaal Daniel Schanté. “Publieke en private samenwerking zal een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van verzekeringsdekking bij natuurrampen op de Europese markt en bij het toegankelijk maken van gegevens voor alle betrokken partijen.”
De Europese verzekeraars beschouwen de maatregelen van de Europese Commissie als een eerste stap op weg naar het beperken van de schadelast als gevolg van natuurrampen. Een volgende stap zou volgens het CEA kunnen zijn het ontwikkelen van een zelfde aanpak van de risico’s van aardbevingen.

Reageer op dit artikel