nieuws

Europese verzekeraars boeken meeste premiegroei in Leven

Archief

Volgens de Europese verzekeraarsorganisatie CEA heeft de bedrijfstak vorig jaar _ 978 (917) mld aan brutopremie-inkomen geboekt, 6,6% meer dan in 2004.

De levenpremies namen 8,4% toe tot _ 599 mld en de omzet uit schadeverzekeringen pluste 4,0% tot _ 379 mld. Gecorrigeerd voor inflatie resteert daarvan in Leven 6,2% en in Schade 1,8%.
De EU-landen zijn goed voor 94,6% van de totale premieomzet; de eurolanden nemen 66,1% voor hun rekening. De productiegroei in de twaalf landen die de euro voeren is zo’n 2% groter dan gemiddeld in Europa. Dat verschil komt volledig op het conto van de levenbranche, want in Schade groeien de eurolanden 0,5% minder hard dan het Europese gemiddelde. Bij de CEA zijn verzekeraarsorganisaties uit 33 landen aangesloten.
Prestaties Nederland
Afgezet tegen de continentale cijfers doet ons land het benedengemiddeld; de groei in premievolume ligt met 2,0% zo’n 4,5% lager. Ons land is met een premieomzet van _ 49,7 mld goed voor 5,1% (2004: 5,3%) van de Europese markt. De matige prestaties worden juist mede veroorzaakt door een daling van het premie-inkomen in Leven (-0,5%). Met Zwitserland is ons land het enige in Europa dat vorig jaar een daling van het premie-inkomen Leven boekte. Ook in Motorrijtuigen krimpt het premievolume (-0,2%). Een bovengemiddelde groei boekt ons land in de branches Transport (7,3%) en Ongevallen & ziekte (7,7%).
Na het Verenigd Koninkrijk (aandeel 22,6%), Frankrijk (17,9%), Duitsland (16,1%) en Italië (11,2%) is Nederland de grootste verzekeringsmarkt van Europa. Spanje is nummer zes met een nauwelijks kleiner marktaandeel van 5,0%.
Beleggingen
De beleggingen van de Europese verzekeringsindustrie vertegenwoordigen een waarde van _ 6.371 mld. Daarmee is de gezamenlijke waarde, na inflatiecorrectie, vorig jaar met 8,3% gestegen.

Reageer op dit artikel