nieuws

Europese steun brengt brede weersverzekering dichterbij

Archief

Omdat de Europese Commissie waarschijnlijk een deel van de financiering voor haar rekening gaat nemen, is de kans op een brede weersverzekering aanzienlijk groter geworden

Dat is de inschatting van een projectgroep bestaande uit onder meer landbouworganisatie LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, die samen met verzekeraars als Achmea, AgriVer, OFH en AquaPol bezig is deze verzekering vorm te geven. De polis richt zich op verzekering van alle plantaardige sectoren tegen schade door hevige regenval, hagel, droogte, sneeuw en vorst. Verder zal er gewerkt worden met vaste premies en vaste uitkeringen, zodat het voor alle verzekerden duidelijk is waarop ze aanspraak kunnen maken.

Reageer op dit artikel