nieuws

Europese markt voor effectendiensten op komst

Archief

Minister Zalm van financiën heeft bij de Tweede Kamer het voorstel voor een nieuwe Wet Toezicht Effectenverkeer ingediend.

De beoogde wet bevat de Europese voorschriften voor harmonisatie van de Europese markt voor effectendiensten. Effecteninstellingen (effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders) hebben daardoor maar de vergunning van één lidstaat nodig om in deze gemeenschappelijke markt te kunnen opereren.
Nieuw in het voorstel zijn de voorschriften voor samenwerking van de toezichthouders. Onder meer wordt de mogelijkheid geschapen van toezicht op geconsolideerde basis.
Het wetsvoorstel bevat verder voorschriften voor aanvangskapitaal en voor het eigen vermogen van effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders. Eveneens wordt een kader geschapen voor bewaking van de financiële risico’s van effecteninstellingen.
Met de beoogde wet worden de Europese richtlijnen ‘beleggingsdiensten’ en ‘kapitaaltoereikendheid’ uitgevoerd. De wet moet uiterlijk op 1 januari 1996 in werking treden, aldus financiën.

Reageer op dit artikel