nieuws

Europese gedragscode voor hypotheken

Archief

De Europese Commissie heeft een nieuwe gedragscode goedgekeurd op het gebied van voorlichting over woningkredieten aan consumenten.

Kredietverstrekkers verplichten zich door het aansluiten bij de gedragscode ertoe de klant op een uniforme wijze te informeren over de hypotheekkosten. Men kan zich vrijwillig aansluiten bij deze code, die een aantal informatie-eisen bevat waaraan kredietgevers moeten voldoen, voordat de consument de overeenkomst tekent. De code is het resultaat van drie jaar onderhandelen tussen vijf Europese consumentenorganisaties en de negen Europese verenigingen van banken. De Commissie zal te zijner tijd een lijst publiceren van de geldverstrekkers die bij de code zijn aangesloten.
In de code wordt van de geldgever geëist twee soorten voorlichting te geven: voorlichting van algemene aard over alle soorten producten en voorlichting die op de persoonlijke situatie is toegesneden. In het laatste geval moeten onder meer de precieze bedragen worden vermeld die gedurende de gehele looptijd van de lening moeten worden terugbetaald.
Doelstelling van de gedragscode is dat de consument beter kan bepalen waar hij het beste zijn hypotheek kan sluiten. Verder wil de Commissie het grensoverschrijdend sluiten van hypotheken bevorderen, doordat consumenten makkelijker producten van buitenlandse aanbieders kunnen vergelijken. Verwacht wordt dat de concurrentie tussen de banken zal toenemen, met dalende rentetarieven als gevolg.
Lidstaten hebben tot 30 september 2002 de tijd om zich aan te sluiten bij de nieuwe gedragscode. Blijkt na die datum dat zich te weinig instellingen hebben aangesloten, of dat de code niet of niet voldoende wordt nageleefd, dan heeft de Europese Commissie de mogelijkheid bindende wetgeving voor te stellen.

Reageer op dit artikel