nieuws

Europese Commissie overweegt ingreep in bepalingen FOR en Brede

Archief

Herwaardering

De Europese Commissie onderzoekt of zij Nederland een advies moet geven en desnoods voor het Europese Hof moet dagvaarden in verband met bepalingen betreffende de Fiscale Oudedags Reserve en bepalingen in de Brede Herwaardering.
Deze bepalingen strekken ertoe om de belastingheffing in de toekomst op FOR-reserves en lijfrenten veilig te stellen.
Volgens de Europese Commissie stroken de bepalingen niet met de vrije concurrentie in de EU.
Staatssecretaris Vermeend van Financiën heeft over deze materie vragen beantwoord van Giskes (D66) van de Tweede Kamer naar aanleiding van het arrest Wielockkx vorig jaar van het Europese Hof.
De in België wonende Belg Wielockx, die als zelfstandige (nagenoeg) zijn hele inkomen in Nederland verdient, heeft volgens het Europese Hof het recht om in Nederland een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) op te bouwen. Wanneer een Nederlander in ons land een FOR opbouwt, krijgt de Nederlandse fiscus een claim op hem. Omdat tussen Nederland en België een belastingverdrag bestaat ter voorkoming van dubbele belasting, moet de Belg in Nederland een FOR kunnen opbouwen, oordeelde het Europese Hof.
Vraagtekens
Dit arrest zet ook vraagtekens bij de houdbaarheid van de bepaling uit de Brede Herwaardering dat de fiscus alleen lijfrentepremieaftrek toestaat wanneer het contract is gesloten met een verzekeraar in Nederland. Dan is namelijk de belastingheffing in de toekomst veiliggesteld.
Giskes vraagt of naar aanleiding van het arrest de Nederlandse bepalingen inzake de FOR en mogelijk ook die van de Brede Herwaardering dienen te worden aangepast.
Antwoord van Vermeend: “Het arrest Wielockx werkt direct door naar de Nederlandse rechtstoepassing. Als zodanig is er niet onmiddellijk de noodzaak tot wetgeving. Overigens is deze problematiek ook onderwerp van studie van de Werkgroep fiscaal-technische herziening van de loon- en inkomstenbelasting”. Vermeend verwacht dat daarbij ook de “kennelijke inconsistenties (gebrek aan samenhang – red. AM) in het Wielockx-arrest aandacht krijgen, evenals eventuele doorwerkingen naar niet direct door het arrest bestreken terreinen zoals de Brede Herwaardering”.
Vermeend deelt desgevraagd mee dat hij de antwoorden kent van de Europese Commissie op vragen uit het Europees Parlement over de mogelijke strijdigheid tussen het recht van de EU en de bepalingen van de Nederlandse belastingwetgeving inzake de FOR en de Brede Herwaardering. De Europese Commissie deelt in deze antwoorden mee dat zij naar aanleiding van de arresten Bachmann, Schumacher en thans ook Wielockx onderzoekt of de procedure van artikel 169 van het Europees verdrag tegen Nederland moet worden ingeleid. Deze procedure houdt in dat de Europese Commissie aan advies geeft aan de betrokken lidstaat en, bij niet-opvolging daarvan, de zaak aanhangig kan maken bij het Europese Hof.
Nederland heeft formeel nog niets van de Europese Commissie vernomen, aldus Vermeend. “Aan te nemen valt derhalve dat het onderzoek van de Europese Commissie nog wel enige tijd zal duren”.

Reageer op dit artikel