nieuws

Europese Commissie maant Nederland

Archief

De Europese Commissie heeft besloten inbreukprocedures te starten tegen negentien lidstaten, waaronder Nederland, omdat een of meer Europese verzekeringsrichtlijnen niet in nationale wetgeving zijn omgezet.

Nederland en ook Letland worden door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd, omdat zij een richtlijn over aanvullend toezicht op financiële conglomeraten nog niet in hun nationale wetgeving hebben geïmplementeerd.
Andere lidstaten die voor het Hof worden gedaagd zijn: Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Malta, Portugal (alle richtlijn verzekeringsbemiddeling), Spanje (richtlijnen verzekeringsbemiddeling en marktmisbruik), Zweden (richtlijn erkenning beroepskwalificaties) en Luxemburg (richtlijn boekhoudkundige voorschriften).
Ook heeft de Commissie besloten Cyprus, Finland, Frankrijk, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Groot-Brittannië formeel te verzoeken de uitvoering van de richtlijn over bedrijfspensioenen te voltooien. België en Italië worden formeel verzocht om naast de richtlijn over bedrijfspensioenen ook de Prospectusrichtlijn in te voeren. Deze verzoeken worden gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede fase van de inbreukprocedure van art. 226 van het EG-Verdrag. Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord heeft ontvangen, kan zij de kwestie aan het Europese Hof van Justitie voorleggen.

Reageer op dit artikel