nieuws

Europeesche ziet netto winst fors toenemen

Archief

Met een forse winststijging heeft de Europeesche haar jubileumjaar 1995 afgesloten. Het premie-inkomen van de maatschappij nam toe nauwelijks toe, mede door stagnerende verkoop van de buitenland-vakanties.

Het premie-inkomen van de Europeesche nam vorig jaar toe tot f 260,8 (253,1) mln. De omzet beliep f 283,5 (273,1) mln. De netto winst steeg met 25% naar f 6,7 (5,4) mln.
Volgens de maatschappij namen de premie-ontvangsten uit kortlopende reis- en annuleringsverzekeringen nauwelijks toe. Daarentegen zou de belangstelling voor de doorlopende reispolis onverminderd groot zijn geweest. De resultaten van de reistekening, met 62% van het totale premievolume de grootste branche, zijn positief beïnvloed door de uitkomsten van de Britse pool waarin de Europeesche participeert.
De brancheresultaten luiden: ongevallen en ziekte premie f 55,2 (55,5) mln resultaat f 2,7 (1,9) mln motorrijtuigen premie f 47,3 (42,9) mln resultaat f -0,2 (-2,2) mln transport premie f 64,4 (63,2) mln resultaat f 2,0 (1,7) mln brand premie f 24,2 (21,0) mln resultaat f 0,6 (0,2) mln overige varia premie f 69,7 (70,5) mln resultaat f 0,3 (2,2) mln

Reageer op dit artikel