nieuws

Europeesche vernieuwt pleziervaartuigenpolis

Archief

De Europeesche heeft haar pleziervaartuigenpolis op tien punten gewijzigd. Het vernieuwde product is inmiddels bij het intermediair geïntroduceerd.

Een van de aanpassingen in de pleziervaartuigenpolis van de Europeesche is de verhoging van de dekking voor aansprakelijkheid van f 1,5 mln naar f 2 mln per gebeurtenis. Verder is het eigen gebrek van de motor gedurende zestig maanden (was 36 maanden) gedekt, en zijn aanhangmotoren de eerste drie jaar tegen nieuwwaarde verzekerd.
Het verplicht eigen risico van f 100 is komen te vervallen, evenals het extra eigen risico van 50% van de schade met een maximum van f 150 voor zeil en tuigage van open zeilboten. De Europa-dekking geldt nu het gehele jaar in plaats van alleen het watersportseizoen (1 april t/m 1 november).
De resterende poliswijzigingen zijn:

  • het Europese dekkingsgebied is uitgebreid tot tien (was vijf) zeemijlen uit de kust 
  • diefstalpreventie is tot f 1.000 meeverzekerd na braakschade aan schip of boottrailer 
  • noodzakelijke extra kosten voor vervoer in verband met een gedekte gebeurtenis zijn tot 10% van de uitgekeerde schade gedekt met een maximum van f 500 
  • verzekerde heeft recht op na-inspectie van reparaties via een door Europeeesche aan te wijzen deskundige 
  • indien schadegebeurtenis alleen tot betaling van hulploon. 

Speciale actie
De Europeesche heeft in verband met de introductie van de vernieuwde pleziervaartuigenpolis een speciale consumentenactie op touw gezet. Elke consument die een offerte aanvraagt, kan meedingen naar een waardebon van f 1.000.
De vernieuwde pleziervaartuigenverzekering komt ook aan bod in het tv-programma Waterlanders (RTL-4), dat elke zondag (vanaf 16.30 uur) wordt uitgezonden. De laatste van drie door de Europeesche gesponsorde afleveringen is te zien op 23 februari aanstaande. Daarin wordt onder de titel ‘Oh, zit dat zo’ ingegaan op de pleziervaartuigenverzekering. De centrale boodschap luidt: ‘Ga als bootbezitter nou maar gewoon naar een professionele assurantie-adviseur. Die zorgt ervoor dat jouw boot op een passende manier verzekerd wordt’.
Geïnteresseerden in de pleziervaartuigenpolis krijgen van het intermediair een ‘seinvlaggen-kaart’.

Reageer op dit artikel