nieuws

Europeesche maakt snelle overstap naar nieuw automatiseringssysteem

Archief

Afgelopen jaar nam de Europeesche de ingrijpende maar noodzakelijke beslissing om van de huidige Wang-computers en -software over te stappen op een geheel nieuw automatiseringssysteem. De eerste fase, waarin onder meer alle klantgegevens in het nieuwe systeem zijn vastgelegd, is inmiddels achter de rug. Opvallend is de grote invloed die de gebruikers hebben op de ontwikkeling van de toepassingssoftware. De totale operatie duurt tot oktober 1998.

Hoewel de afronding dus nog ruim twee jaar op zich laat wachten, ervaart een groot deel van de 250 werknemers van de Europeesche nu reeds de voordelen van het nieuwe systeem. Al was het maar omdat de verzekeraar besloten heeft om tegelijk met het nieuwe automatiseringssysteem ook nieuwe beeldschermen aan te schaffen. Aan ongeveer de helft van de werknemers is dit nieuwe scherm momenteel uitgeleverd. Op de grote monitoren (17 inch) met een hoge resolutie (fijnmazig, dus minder vermoeiend), kan het personeel alvast voeling krijgen met de Windows 95-interface waarop het nieuwe systeem gebaseerd gaat worden. Om de medewerkers te laten wennen aan het ‘grafische’ Windows, is de verzekeraar alvast begonnen met het voeren van correspondentie op basis van Word (tekstverwerker van Microsoft).
Het personeel heeft het type monitor overigens zelf uitgekozen uit een reeks van diverse beeldschermen in een proefopstelling op kantoor. President-directeur J. Steenman: “Als relatief kleine organisatie zijn we in het voordeel dat we de medewerkers zelf kunnen laten beslissen over dergelijke zaken”.
Wang-syndroom
De Europeesche werkt al sinds 1979 met hard- en software van Wang. “Ons systeem heeft altijd goed gefunctioneerd”, zegt Steenman, “maar aangezien Wang zich gaat specialiseren in imaging en workflow-systemen en op den duur zal stoppen met ontwikkeling van de systemen waar wij mee werken, zijn wij min of meer gedwongen om een nieuw systeem in gebruik te nemen”.
Een klein jaar werd uitgetrokken om de markt van aanbieders te verkennen. Vooraf was besloten om in ieder geval met twee onafhankelijk van elkaar opererende leveranciers in zee te gaan om herhaling van het ‘Wang-syndroom’ te voorkomen, waarbij men volledig afhankelijk was geworden van één computerbedrijf. Uiteindelijk viel afgelopen jaar de keus op twee primaire leveranciers: IBM voor de hardware en de systeemsoftware en Oracle voor de applicatie- en database-software.
Omdat de reis- en recreatieverzekeraar, nadat keus voor de leveranciers gemaakt was, snel nieuwe applicaties in gebruik wenste te nemen – “we wilden een vliegende start”, aldus hoofd automatisering P. Slagt – werd het bedrijf Aquila Informatica in de arm genomen. Dit systeemhuis uit Moerkapelle werkt vooral voor de verzekeringsbranche en biedt zogenoemde ‘model based development’, waarvoor men beschikt over kant en klare stukken specifieke ontwerpen voor specifieke verzekeringssoftware.
De software van Aquila voor de verzekeringsbranche kan, gezien de behoeftes van de doorsnee verzekeraar die voor 80 à 90% identiek zijn, uit een aantal standaard componenten bestaan. De specifieke wensen van de klant worden vervolgens aan de bestaande componenten toegevoegd.
Vier keer zo snel
Aquila maakt bij de Europeesche gebruik van ‘Rapid Application Development’ (RAD), een relatief nieuwe ontwikkelmethode waarmee de toepassingssoftware snel gebouwd kan worden. De snelheid van ontwikkelen met de RAD-methode in combinatie met de Oracle-produkten is zelfs vier keer hoog als bij conventionele methoden.
De bouw van de nieuwe software voor de Europeesche is gesplitst in een aantal blokken. Hiervan zijn de onderdelen ‘klantgegevens’, ‘aflopende reisverzekering’, ‘produktdefinities’ en ‘financieel pakket’ inmiddels gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan de polisadministratie, die volledig gereed wordt gemaakt voor ADN, waardoor het mogelijk wordt direct vanuit het eigen systeem via ADN te communiceren met het intermediair en de relaties in de reisbranche, hetgeen bij nog maar weinig maatschappijen het geval is. De Europeesche zal om die reden ook tot ADN toetreden. Na de polisadministratie volgt in 1997 de claimadministratie en het sluitstuk wordt in 1998 gevormd door o.m. imaging (inscannen en opvragen van documenten).
E. Visser, projectmanager van Aquila, legt uit dat de onwikkeling van de toepassingen plaatsvindt in nauwe samenwerking met de uiteindelijke gebruikers.
“In de praktijk komt de methode er op neer dat een aantal vertegenwoordigers van de afdelingen om de zoveel weken een demonstratie krijgen van de applicatie die in ontwikkeling is. Hierbij bekijken ze iedere keer of ze met de toepassing hun werk goed kunnen doen en geven ze hun oordeel over de applicatie. Alle op- en aanmerkingen worden vervolgens eerst gewogen en daarna zo snel mogelijk vertaald en doorgevoerd in de toepassing.”
Nog maar kort geleden was het volgens Visser voor software-ontwikkelaars de gewoonte om eerst een inventarisatie van de wensen van gebruikers te maken, en vervolgens op basis van die inventarisatie de software te bouwen. “Achteraf bleek daarbij vaak dat het eindresultaat toch niet voldeed aan de verwachtingen van de gebruikers. Zoiets betekent dat de gebruiker aan de slag moet met een systeem dat niet goed functioneert of dat de applicatie helemaal herschreven moet worden.”
De polisadministratie van de Europeesche krijgt een directe koppeling met ADN.

Reageer op dit artikel