nieuws

Europeesche komt met skatepolis

Archief

Recreatieverzekeraar Europeesche heeft een skatepolis op de markt gebracht. Het nieuwe product heeft een volledige dekking en kent een vast premietarief.

De Skatepolis, zoals het nieuwe product is gedoopt, wordt voor twee jaar gesloten tegen een vaste premie van e 25 per jaar, exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting. De polisdekking omvat schade, verlies en diefstal van de uitrusting, ongevallen en aansprakelijkheid.
De vergoeding voor schade, verlies of diefstal bedraagt ten hoogste e 500, indien de uitrusting niet ouder is dan één jaar. Is de uitrusting ouder dan één jaar, doch niet ouder dan drie jaar wordt de vergoeding tot e 250 gemaximeerd. In alle andere gevallen wordt de dagwaarde uitgekeerd.
De hoogte van de ongevallendekking is afhankelijk van het al dan niet dragen van een valhelm. In het eerste geval wordt bij overlijden e 10.000 en bij blijvende invaliditeit e 25.000 uitgekeerd. Draagt de verzekerde geen valhelm, dan worden de uitkeringen beperkt tot e 5.000 (overlijden), respectievelijk e 10.000 (blijvende invaliditeit).
De dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt of ontstaan tijdens het skaten is gemaximeerd tot e 150.000.
De hoogte van de ongevallendekking is afhankelijk van het al dan niet dragen van een valhelm.

Reageer op dit artikel