nieuws

Europeesche in 1994 naar / 246 mln premie

Archief

De Europeesche heeft vorig jaar een bruto premie-inkomen behaald van f 246,8 (228,1) mln, een toename van ruim 8% ten opzichte van 1993.

Aan de premiestijging werd bijgedragen door alle sectoren. De grootste toename in premie-inkomen werd gerealiseerd in de ziekte en ongevallentekening én de transportverzekering met f 5,8 mln resp. f 5,7 mln. De branches brand en motorrijtuigen namen in premievolume met f 3,6 mln resp. f 3,4 mln toe.
Het totaal van brancheresultaten na herverzekering, kosten, inclusief intrest groeide naar f 3,8 (2,8) mln. De autotekening leverde de Europeesche een verlies op van f -2,2 (-0,8) mln. In andere branches werden positieve resultaten geïncasseerd.
De resultaten in de branches ziekte- en ongevallen, en transport stegen naar f 1,9 (0,6) mln, resp. f 1,7 (0,1) mln. In ‘brand’ en overige varia daalde het resultaat naar f 0,1 (0,2) mln resp. f 2,3 (2,7) mln.
SOS International, de alarmcentrale waar Europeesche voor 65% in deelneemt (35% Interpolis), behaalde in 1994 een resultaat van f 400.000 (f 65.000) na belasting. Het aantal behandelde zaken nam toe met 25% tot 72.000 (58.000).
Binnenkort hoopt Stad Rotterdam een meerderheidsbelang in Europeesche te verkrijgen (nu 48%) naast de huidige mede-aandeelhouder Union Rück. In de loop van dit jaar valt hierover de beslissing.

Reageer op dit artikel