nieuws

Europees onderzoek van toezicht: binnen één maand duidelijkheid

Archief

Het advies van de Europese Commissie betreffende de geoorloofdheid van inzage door de Rekenkamer in dossiers van Vie d’Or bij de Verzekeringskamer wordt volgens staatssecretaris Vermeend van financiën binnen één maand verwacht.

De staatssecretaris wil niet vooruitlopen op de vraag of eventuele wetswijziging hiervoor terugwerkende kracht kan hebben.
Om de effectiviteit van het toezicht vast te stellen, vindt de Rekenkamer inzage in de dossiers van Vie d’Or een voorwaarde. Volgens het ministerie van financiën kan volstaan worden met openbare gegevens.
De Rekenkamer vindt dat ter wille van een doelmatige controle op de toezichthouder inbreuk moet kunnen worden gemaakt op de vertrouwelijkheid van de informatie bij de Verzekeringskamer. De controleur moet dan wel zelf die vertrouwelijkheid in acht nemen.
Het ministerie en de Rekenkamer hebben aan de Europese Commissie om advies gevraagd om de reikwijdte te weten te komen van de geheimhoudingsbepalingen in de derde leven- en de derde schaderichtlijn.
Over mijn lijk
De Verzekeringskamer verzet zich met hand en tand tegen inzage in dossiers, op grond van haar geheimhoudingsplicht. In zijn inleiding op het Levob Ontbijt maakte bestuurslid drs A.I.M. Kool van de Verzekeringskamer onlangs zonder enige terughoudendheid duidelijk dat de Rekenkamer bij de Verzekeringskamer geen toegang krijgt tot de dossiers van Vie d’Or. “Over mijn lijk”, liet Kool zich ontvallen.
“De Verzekeringskamer weet natuurlijk veel van de onder toezicht staande instellingen, door de ingediende staten, door regelmatig overleg met de ondernemingen en door informatie uit de wandelgangen”, aldus Kool. “Wij hebben de wettelijke plicht tot geheimhouding van de gegevens die ons bereiken. Als wij die geheimhoudingsplicht zouden frustreren, horen wij niets meer. Dan kunnen wij ons toezicht absoluut vergeten. Er is bij de Verzekeringskamer nog nooit vertrouwelijke informatie gelekt. We praten nooit over onder toezicht staande instellingen. Daarom maken wij ook zo’n hard punt van de onderzoekkwestie van de Tweede Kamer, de Rekenkamer en het ministerie van financiën. De Rekenkamer heeft geen recht op inzage in onze dossiers van Vie d’Or. Ze mogen onze boekhouding controleren, met ons praten en kennis nemen van de openbare stukken en ze mogen daarop hun oordeel vellen. We willen niet dat ze in onze dossiers zitten. Daar verzetten wij ons keihard tegen. Dat geeft een clash (klap). Die moeten we dan maar hebben.”
“Er is aan de Europese Commissie gevraagd of wijziging van de WTV helpt om ons toch te dwingen onze zeer vertrouwelijke informatie, de individuele dossiers, te laten inzien. Wij denken, en worden daarin gesteund door onze juridische hulp, dat de Europese richtlijnen verbieden dat er een zodanige wetswijziging zou komen, dat wij inzicht zouden moeten geven in die geheime dossiers. Bovendien heb je bij wetswijzigingen nog altijd het probleem van de terugwerkende kracht.”

Reageer op dit artikel