nieuws

Europees klachtennetwerk voor financiële diensten

Archief

De Europese Commissie heeft een internationaal klachtennetwerk voor financiële diensten opgericht. Het netwerk, FIN-Net genaamd, moet de buitengerechtelijke beslechting van geschillen vergemakkelijken.

Consumenten kunnen nu, anders dan voorheen, bij een geschil met een buitenlandse dienstverlener de hulp inroepen van een klachtenorgaan in het eigen land. Dit orgaan neemt vervolgens contact op met het klachteninstituut van het land waar de dienstverlener gevestigd is.
Bij het netwerk zijn meer dan 35 nationale instanties aangesloten die zich bezighouden met geschillen over financiële diensten in het bijzonder of met consumentengeschillen in het algemeen. De betrokken partijen hebben een intentieverklaring opgesteld met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking.
Het Nederlandse klachtenstelsel is in het netwerk vertegenwoordigd door de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Reageer op dit artikel