nieuws

Euroconversie verzekeraars is race tegen de klok

Archief

Een groot deel van de verzekeraars zegt de voorbereiding op de euro nét op tijd af te zullen krijgen. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) leidt daaruit af dat de beschikbare capaciteit bij verzekeraars nauwelijks toereikend is. Een en ander blijkt uit het eerste toezichtsonderzoek (peildatum 1 januari 2001) dat de PVK heeft verricht naar de stand van zaken rond de invoering van de euro.

Vier van de vijf verzekeraars heeft het dwingende advies van de PVK om per begin dit jaar de systemen gereed te hebben, niet opgevolgd. Eén op de veertien maatschappijen verwacht pas tijdens de komende jaarwisseling de voorbereiding van de aanpassingswerkzaamheden af te ronden. Eén op de tien verzekeraars verwacht pas op de laatste dag van dit jaar klaar te zijn met het aanpassen van de interne en externe documenten en één op de twintig verzekeraars verwacht dan pas in de administratie de conversie van guldens naar euro’s voorbereid te hebben.
Meer dan de helft van de verzekeraars heeft geen noodmaatregelen getroffen, en is dat ook niet van plan, voor het geval de aangepaste geautomatiseerde informatiesystemen op 1 januari 2002 niet (goed) werken. Door één op de vijf verzekeraars die afhankelijk zijn van andere bedrijven voor de aanpassing van hun geautomatiseerde systemen, zijn geen schriftelijke afspraken gemaakt met derden over tijdige aanpassing van de systemen aan de euro. Bijna twee op de vijf verzekeraars die via een netwerk elektronisch vastgelegde financiële informatie ontvangen van anderen, hebben geen afspraken gemaakt over het moment waarop de bedragen in euro’s zullen worden opgegeven.
Daarentegen heeft één op de vijf verzekeraars de voorbereiding op de invoering van de euro afgerond en twee van elke vijf verzekeraars waren op 1 januari of net, of nog net niet van start gegaan met de laatste fase in de aanpassing van informatiesystemen.
Problemen
De PVK concludeert dat deze uitkomsten de kans op twee problemen verhogen. Het eerste is een capaciteitsprobleem. Doordat een substantieel aantal verzekeraars aangeeft de voorbereiding op de euro nauwelijks op tijd af te zullen hebben, verwacht de PVK dat de beschikbare capaciteit bij verzekeraars amper toereikend is. Daarnaast heeft een deel van de verzekeraars geen schriftelijke afspraken gemaakt voor het inzetten van de capaciteit van derden om systemen aan te passen. Indien deze maatschappijen te maken krijgen met tegenvallers, zal een tijdige voorbereiding onder de huidige condities waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.
Het tweede probleem betreft het optreden van fouten. De PVK verwacht dat naast de gewone kinderziektes van een aangepast systeem er fouten kunnen optreden, doordat een deel van de verzekeraars geen afspraken met derden heeft gemaakt over ingaande interfaces. Mochten in januari 2002 ernstige fouten in de programmatuur aan het licht komen, dan kunnen deze wellicht niet worden opgevangen omdat veel verzekeraars geen noodmaatregelen hebben getroffen, aldus de PVK.
Deze twee problemen vergroten het risico dat in januari 2002 en mogelijk daarna vertragingen en fouten zullen optreden bij betalingen tussen verzekeraar en polishouders en in de communicatie tussen beide.
De PVK stuurt zijn relatiebeheerders op pad om de achterblijvers te wijzen op de ernst van de problemen. “De maatschappijen die nog niet voldoen aan de eisen, worden daar persoonlijk op aangesproken”, aldus woordvoerder Loek van Daalen.
Deelnemers
Het onderzoek is uitgevoerd onder 411 verzekeraars, die voor de rapportage zijn onderverdeeld in vijf categorieën, gebaseerd op de grootte van het premie-inkomen over 1998. De eerste categorie loopt tot f 1 mln brutopremie-inkomen. De tweede, derde en vierde categorie lopen respectievelijk van f 1 tot f 10 mln, van f 10 tot f 100 mln en van f 100 tot f 500 mln. De vijfde categorie betreft verzekeraars vanaf f 500 mln premie-inkomen. Onder de kleinste categorie (tot f 1 mln) vallen 91 verzekeraars. De volgende drie categorieën bestaan achtereenvolgens uit 118, 89 en 81 maatschappijen. Onder de grootste categorie (f 100 tot f 500 mln) vallen 32 verzekeraars. Aan het onderzoek namen 97 levensverzekeraars, 264 schadeverzekeraars en vijftig natura-uitvaartverzekeraars deel. Deze laatste verzekeraars komen alleen in de kleinste categorie voor.
De diverse brancheorganisaties spreken hun verbazing uit over de uitkomsten van deze eerste peiling. Zie verder pagina 31.

Reageer op dit artikel