nieuws

Euro dwingt tot opzet uniform kredietregistratiesysteem

Archief

De komst van de euro maakt uitwisseling van kredietinformatie tussen geldgevers in de deelnemende lidstaten noodzakelijk. Van groot belang daarbij is dat alle EU-landen een positief registratiesysteem omarmen. Op die manier wordt een level playing field gecreëerd.

Dit stelt het Bureau Krediet Registratie (BKR) in zijn jaarverslag. Het BKR registreert (objectieve) informatie over kredieten en kredietfaciliteiten bij het tot stand komen van de transactie. Dit positieve registratiesysteem wordt evenwel niet in alle EU-lidstaten gehanteerd. Onder meer in België wordt een negatief systeem gebruikt: kredieten worden hier geregistreerd als er negatieve feiten te melden zijn. In Duitsland, Oostenrijk en Italië is het systeem inhoudelijk vergelijkbaar met het Nederlandse, zij het dat de laatste twee meer commercieel wordt toegepast. In Groot-Brittannië, Spanje en Portugal bestaat geen centraal registratiesysteem; de kredietinformatie is daar uitsluitend in handen van commerciële bedrijven.
Het BKR zegt zich binnen zijn overkoepelende Europese organisatie Accis te bevorderen dat er een uniform registratiesysteem komt binnen alle EU-landen, zodat er een gelijkwaardige concurrentiepositie ontstaat voor alle geldgevers die in de EU-markt opereren. Met Duitsland en België bestaat al een uitwisseling van positieve, respectievelijk negatieve kredietgegevens.
Krediettoetsingen
Het aantal krediettoetsingen groeide met 9,5% (10%) naar bijna 10,7 miljoen, bijna een miljoen meer dan in 1996. “De sterke groei loopt parallel met de groei in de consumptieve kredietverlening”, aldus het BKR. Het gemiddelde tarief voor krediettoetsingen daalde naar f 1,18 (1,19). Voor dit jaar is het tarief verlaagd naar f 1,17 per toetsing.
Het kredietbestand nam toe naar bijna 5,0 (4,3) miljoen contracten, verdeeld over bijna 5,2 (4,9) miljoen kredietnemers. De kredietcontracten zijn onder te verdelen in:
revolverend (=doorlopend) krediet 40% (40%),persoonlijke lening 13% (15%),winkelpas 16% (15%),creditcard 13% (13%),huurkoop/afbetaling 7% (6%),postorderkrediet 7% (7%),overige kredieten 4% (4%).VIS-bestand
Het Verificatie Informatie Systeem (VIS) neemt een hoge vlucht, constateert het BKR. Het bestand van gestolen, vermiste en ongeldige waardepapieren (paspoorten 71%, toeristenkaarten 10%, VNG-kaarten 10%, verblijfsvergunningen 5%, rijbewijzen 3% en visa 1%) uit 168 (162) landen nam toe tot bijna drie miljoen, een kwart miljoen meer dan een jaar eerder.
Het aantal toetsingen passeerde de grens van een miljoen, bijna 200.000 (+19,5%) meer dan in 1996. Het aantal hits beliep bijna 2.000. “Voorkomen is dat er voor zo’n f 60 mln kon worden gefraudeerd”, aldus het BKR.
In totaal waren bij het BKR waren vorig jaar 233 (228) financiële instellingen aangesloten. De opbrengst nam toe tot f 16,3 mln. De omzet exclusief registratievergoeding, groeide naar f 14,9 (13,9) mln. De kosten beliepen f 15,2 (14,1) mln. Het nettoresultaat was -40 (+25) mille. Het aantal medewerkers bedroeg 93 (92).
EVA werkt ook
Het geautomatiseerde waarschuwingssysteem – de Externe Verwijzings Applicatie (EVA) – van de Nederlandse Vereniging van Banken en organisatie van financieringsmaatschappijen VFN is sinds juli operationeel. Het BKR is als facilitaire organisatie verantwoordelijk voor de overdracht van informatie. De NVB en VFN zijn verantwoordelijk voor de inhoud van dit frauderegister.
Klachten
De Geschillencommissie van het BKR ontving vorig jaar 48 klachten, waarvan er dertien werden behandeld. Bij negen klachten werd een bindend advies uitgebracht. In vier gevallen werd een schikking bereikt voordat het tot een mondelinge behandeling kwam en zes klachten werden voortijdig ingetrokken. De overige 27 klachten werden niet ontvankelijk verklaard, dan wel terugverwezen omdat niet eerst bij de geldgever of het BKR was geklaagd. Bureau Krediet Registratie Jaar 1993 1994 1995 1996 1997 Toetsingen 8.728 8.565 8.856 9.768 10.699 Kredietnemers 4.606 4.727 4.835 4.945 5.171 Lopende kredieten 4.347 4.377 4.456 4.598 4.980 (aantallen x 1.000)

Reageer op dit artikel