nieuws

Euro-draaiboek voor intermediair

Archief

Fortis heeft een brochure opgesteld die het intermediair moet helpen bij de voorbereidingen op de komst van de euro.

Volgens Alexander van Voorst Vader en Jan Weitenberg, de voorzitters van respectievelijk NBvA en NVA die het voorwoord in de brochure voor hun rekening hebben genomen, is het hoog tijd om maatregelen te nemen om de overgang naar de euro soepel te laten verlopen. “Voor het imago van de bedrijfstak is het belangrijk dat op 1 januari 1999 verzekeraars en assurantietussenpersonen klaar zijn, zodat wij ook op dit gebied onze relaties kunnen tonen dat wij een moderne bedrijfstak zijn.”
De gids Op weg naar de euro bevat onder meer een checklist met stappen die een assurantiekantoor moet zetten. Zo moet het intermediair tijdig bij de verzekeringsmaatschappijen opvragen wanneer de offerteprogrammatuur wordt aangepast, en hoe het zit met de afrondingsmethodiek. Maar ook de financiële administratie en het informeren van de cliënten zijn belangrijke aandachtspunten.
De gids is verstuurd naar alle 6.200 tussenpersonen die met Fortis samenwerken en de buitendiensten van de Fortis-onderdelen. Op weg naar de euro. Gids voor het assurantie-intermediair is te bestellen op tel. 030-257.20.30.

Reageer op dit artikel