nieuws

Euro-afronding kan leiden tot opzeggen van polis

Archief

“Als bij de overgang van guldens naar euro’s te grote verschillen ontstaan bij het afronden, kunnen polishouders hun polis opzeggen.” Dit zei Anva-directeur Stoffel van Almkerk in zijn hoedanigheid van voorzitter van de POR Euro Conversie Commissie.

Van Almkerk deed deze uitspraak tijdens een voorlichtingsavond van het Verbond van Verzekeraars, NVA, NBVA en Federatie van Assurantieclubs in Zeist.
Hij refereerde aan het feit dat als er een premiewijziging optreedt die ten nadele is van de verzekerde, deze zijn polis kan opzeggen.
Al in augustus 1999 is door het Verbond van Verzekeraars overleg geweest met het ministerie van Financiën over problemen rond de afronding van eurobedragen. “Niet alle programmatuur is zo nauwkeurig in het afronden als de Europese Commissie voorschrijft”, vertelt Verbonds-woordvoerder Gert Kloosterboer. “Daarnaast spelen ook de rekenkundige relaties tussen bedragen op polissen een rol in de afronding. Wij hebben toen een voorstel hiervoor ingediend bij het ministerie waarbij bedragen eindigend op ,49 naar beneden worden afgerond en bedragen eindigend op ,50 naar boven worden afgerond. Het ministerie en ook de Consumentenbond herkenden de problematiek en konden zich vinden in ons voorstel. Uiteraard is het streven er op gericht om afwijkingen zoveel mogelijk te beperken.”
Ten aanzien van het opzeggen van de polis als gevolg van afrondingsverschillen zegt Kloosterboer: “Ja, als de afronding ten nadele van de klant is, kan deze de polis opzeggen. Hierbij moet je je er wel van bewust zijn dat deze klant dat waarschijnlijk bij de eerstvolgende mogelijkheid ook gedaan zou hebben. Wij verwachten niet dat op grond van deze problematiek klanten hun polissen zullen opzeggen.”

Reageer op dit artikel