nieuws

Eureko saneert activiteiten met verlies van bijna f 68 mln

Archief

Eureko BV, de verzekeraar waarin alle niet-nationale activiteiten zijn ondergebracht van vijf Europese verzekeringsgroepen waaronder Achmea, heeft vorig jaar diverse activiteiten afgestoten waarmee forse verliezen zijn geleden. Het netto resultaat beliep f -2,3 (+1,7) mln.

Eureko is het eigendom van vijf verzekeringsgroepen: het Britse Friends Provident (31%), het Nederlandse Achmea (27,3%), het Zweedse Wasa (19,9%), het Deense Topdanmark (11,8%), en het Portugese BCP/Ocidental (10%).
De omzet van Eureko BV groeide vorig jaar naar f 1.316,3 (1.118,1) mln. Het bruto premie-inkomen van Eureko BV groeide vorig jaar naar f 1.129 (1.010) mln, een stijging van 12%. De levenpremies namen significant toe tot f 621 (398) mln, hoofdzakelijk door acquisitie van twee Ierse verzekeraars: NM Life Assurance Ireland en Friends Provident Ireland. De schadepremies daarentegen daalden tot f 508 (612) mln, waarvan f 371,1 (433,8) voor eigen rekening.
CB Direkt overgedragen
Ondanks de groei van de premie-omzet bleven de resultaten achter. De maatschappij boekte verliezen van in totaal f -67,7 mln, onder meer door toedoen van CB Direkt (f -11,8 mln).
Deze oorspronkelijk Belgische dochter van Centraal Beheer is overgedragen aan Achmea Groep, die nu volledig de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor bewerking van de verzekeringsmarkt in de Benelux-landen. Met de verkoop van CB Direkt was f 39,6 mln gemoeid, aldus Eureko. Ook andere verliesgevende activiteiten van Eureko zijn inmiddels afgestoten. Door een positief resultaat van f 65,3 (63,9) mln op de overige activiteiten bleef het netto verlies over 1994 beperkt tot f -2,3 (+1,7) mln.

Reageer op dit artikel