nieuws

Eureko geeft Achmea sigaar uit eigen doos

Archief

Eureko BV, de holdingmaatschappij van zes samenwerkende Europese verzekeraars, keert voor het eerst dividend uit. Achmea, dat zelf voor f 32 mln aan de Eureko-winst bijdroeg, kan f 5,4 mln aan dividend tegemoet zien.

Volgens topman Gijs Swalef heeft Eureko in 1997 een uitmuntend jaar beleefd. In cijfers betekende dat een premiegroei naar f 29,9 (25,2) mld en een nettowinst van f 180 (112) mln. Het belegd vermogen van de Eureko-partners bedraagt inmiddels f 192 (160) mld.
Van het brutopremie-inkomen van bijna dertig miljard gulden is f 14,1 (11,6) mld afkomstig uit levensverzekeringen. De schadeverzekeringen brachten vorig jaar f 15,8 (13,6) mld premie in het laadje.
In totaal keert Eureko BV ruim f 15 mln aan dividend uit. Achmea ontvangt, als grootste participant, ruim eenderde daarvan. Een sigaar uit eigen doos, aangezien Achmea een flink deel van de Eureko-winst zelf inbrengt. De beste Eureko-partner was vorig jaar echter het Portugese BCP/Atlantico, dat bijna f 50 mln aan de winst bijdroeg.
Partners
Eureko werd vijf jaar geleden opgestart door Achmea, samen met het Britse Friends Provident, het Deense Topdanmark en het Zweedse Wasa. Later zijn BCP/Atlantico en het Duitse Gothaer aan de alliantie toegevoegd.
Gothaer gaat na de fusie met Berlin-Kölnische door het leven als Parion. Wasa gaat fuseren met Länsförsäkringar en wordt daarmee de grootste schadeverzekeraar en de derde levensverzekeraar van Zweden.
Eureko verkoopt verzekeringen in twaalf Europese landen én in de Verenigde Staten en Canada. Via een belang in Union Poistovacia (Slowakije) is Eureko vorig jaar actief geworden in het voormalige Oostblok. Bij de zes partners werken in totaal 34.400 mensen.
De eigendomsverhoudingen van Eureko zijn inmiddels als volgt verdeeld: Achmea 34,54% (33,04%), Friends Provident 21,41% (21,14%), BCP/Atlantico 15,20% (18,12%), Parion 13,29% (9,24%), Wasa 11,99% (11,54%), en Topdanmark 3,57% (6,92%). Eureko BV bezit op zijn beurt weer aandelen in de zes afzonderlijke partners.
De holding ambieert een beursnotering in Amsterdam, Parijs en Londen. Een eventuele overname van de Franse verzekeraar GAN zou die beursgang versnellen.

Reageer op dit artikel