nieuws

Eureko boekt ruim f 100 mln winst, ondanks premiedaling

Archief

Het Europese samenwerkingsverband Eureko BV, waarin de niet-nationale activiteiten van 5 verzekeraars zijn ondergebracht, heeft in 1995 een winst geboekt van f 106,2 (88,3) mln bij een bruto premie-inkomen van f 1.048 (1.129) mln.

Eureko is eigendom van het Britse Friends Provident, het Nederlandse Achmea, het Zweedse Wasa, het Deense Topdanmark en het Portugese BCP/Ocidental. Nog in de loop van dit jaar zal het Duitse Gothaer toetreden.
Deze 5 verzekeringsconcerns zijn wereldwijd actief in 11 landen en hadden vorig jaar een omzet van f 31,3 mld, waarvan f 9,7 (9,0) mld schadepremies, f 7,8 (7,5) mld levenpremies, f 6,8 mld uit bankdiensten, en f 7 mld uit beleggingen. Achmea Groep had met 42% het grootste aandeel in de omzet.
Eureko BV
Het totale operationele resultaat van Eureko BV bedroeg f 9,5 (9,6) mln.
De schade-activiteiten van het samenwerkingsverband leverden een verlies op van f -13,8 (-16,3) mln bij een bruto premie-inkomen van f 388,6 (508,3) mln.
Het levenbedrijf van Eureko BV boekte een bruto winst van f 21,8 (21,6) mln bij een bruto premie-inkomen van f 659,4 (620,8) mln.
De hoogte van de netto winst van f 106,2 (17,9) mln werd beïnvloed door onder meer een forse verbetering van de resultaten bij de aangesloten verzekeraars tot f 58,9 (-12,7) mln, en door een bijzondere bate van f 36 (20,2) mln uit de verkoop van European International Holding in Denemarken.

Reageer op dit artikel