nieuws

EU-richtlijn Bulktransport in slechts drie lidstaten ingevoerd

Archief

Deze maand is de EU-richtlijn Bulktransport van kracht geworden, op grond waarvan ter vergroting van de veiligheid op zee de eisen worden verzwaard voor zowel de bulkschepen (carriers) als de laad-, los- en overslagbedrijven (terminals)

Opmerkelijk is dat slechts drie van de huidige 15 lidstaten van de Europese Unie de nieuwe wet hebben ingevoerd. Dat zijn Denemarken, Duitsland en Spanje. Nederland behoort tot de landen die in gebreke zijn gebleven. De anderen zijn België, Finland, Griekenland, Groot-Britannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Zweden. Zij kunnen naar alle waarschijnlijkheid een forse boete tegemoet zien.

Reageer op dit artikel