nieuws

EU neemt nieuwe kredietrichtlijn aan

Archief

Het Europees parlement heeft een nieuwe EU-richtlijn aangenomen voor consumptief krediet

 De richtlijn, die uiterlijk in 2010 door de lidstaten moet zijn verwerkt in de nationale regelgeving, beoogt de informatie over en het sluiten van kredieten in de lidstaten op één lijn te brengen. Onderdelen zijn onder meer standaarden voor kredietreclames en de berekening van het jaarlijks verschuldigde rentepercentage. Consumenten kunnen verder zonder opgaaf van reden afzien van een gesloten contract.

Reageer op dit artikel