nieuws

EU-commissaris Kroes hekelt onduidelijkheid over provisies

Archief

Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, is bezorgd over de werkwijze van verzekeraars. De sector concurreert te weinig, waardoor vooral kleine en middelgrote bedrijven wellicht te hoge premies betalen. Dat is een van de conclusies in het eindrapport over de EU-markt voor zakelijke verzekeringen.

Het rapport hekelt onder meer de onduidelijkheid over provisies en heeft kritiek op de gebruikelijke gang van zaken bij herverzekering en coassurantie, waarbij verzekeraars niet onder elkaars premie bieden. “Dit rapport toont dat het ons menens is de markt beter te laten werken, ook als we daarvoor gevestigde praktijken in twijfel moeten trekken”, aldus Kroes. “Verzekeraars moeten hun werkwijze aanpassen of met een heel goede reden komen waarom ze dit niet zouden kunnen doen.”
Scepsis
Hoewel begin dit jaar al een interimrapport uitkwam, dat min of meer gelijkluidende conclusies bevatte, is het eindrapport in de branche met de nodige scepsis ontvangen.
Zo is de NBVA van mening dat het rapport te veel zinspeelt op nadere regelgeving. Belangenconflicten en gebrek aan transparantie in de manier van belonen zouden in de markt leiden tot verminderde concurrentie en hogere prijzen. De NBVA vindt dat Brussel geen nadere regelgeving moet opstellen vanwege de hoge regeldruk en de extra lasten. Ook stelt de NBVA dat er nader onderzoek moet komen naar transparantie en de behoefte van de klanten op dit gebied en dat regels die niet binnen het kader van die transparantie passen, moeten worden geschrapt.
Groepsvrijstellingen
Europese koepelorganisatie CEA plaatst vraagtekens bij de vastberadenheid die de Commissie aan de dag legt aangaande de afschaffing van groepsvrijstellingen. Deze vrijstellingen maken samenwerking tussen verzekeraars mogelijk, onder meer op het vlak van polisvoorwaarden en premieberekening. De voordelen van groepsvrijstellingen zouden meer gewicht in de schaal moeten leggen, aldus de CEA. “Ze zijn gunstig voor de onderlinge concurrentie, leiden tot openstelling van de markt voor nieuwe spelers, zorgen voor een grotere verscheidenheid aan producten en zijn dus goed voor de consument.” Daarnaast zorgen groepsvrijstellingen voor de mogelijkheid risico’s te verzekeren door middel van onder meer pools.
Het Verbond van Verzekeraars meldt dat het door Kroes gewenste heroverwegen van het fenomeen ‘volg de leader’ in coassurantiepolissen zal worden besproken in beursvereniging VNAB. Verder waarschuwt het Verbond dat de Nederlandse markt bij de lopende transparantiediscussie rekening moet houden met de visie van de Europese Commissie. “De Commissie zal haar bevindingen ook zeker meenemen in de evaluatie/aanpassing van de Insurance Mediation Directive.” De discussie over deze richtlijn is reeds gestart.

Reageer op dit artikel