nieuws

EU: belang verzekeraar in tussenpersoon moet openbaar

Archief

Assurantietussenpersonen moeten in de toekomst banden met een verzekeringsmaatschappij schriftelijk kenbaar maken aan hun klanten. Die eis staat in een ontwerpvoorstel voor een nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsintermediairs.

Het ontwerpvoorstel ‘Assurantietussenpersonen’ is afkomstig van het Directoraat-Generaal XV ‘Interne markt en Financiële Diensten’. Volgende maand zullen ambtelijke vertegenwoordigers van de diverse lidstaten zich over het voorstel buigen, waarna het zal worden gecompleteerd. De verwachting is dat de richtlijn op z’n vroegst pas over twee jaar van kracht zal worden.
Zelf beslissen
In het voorstel maken de Europese wetsvoorbereiders kenbaar dat zij vinden dat het voor een consument relevant is om de positie van zijn adviseur te kennen. “Is de intermediair een adviseur van de consument die adviseert op basis van zijn kennis van het productaanbod van diverse maatschappijen, óf is hij een verkoper die slechts producten van één of enkele maatschappijen verkoopt?”
Volgens de ambtenaren van het Directoraat-Generaal XV begrijpt een consument dat hoe sterker de banden zijn van een tussenpersoon met een maatschappij, hoe groter de kans is dat een product van die maatschappij wordt gekocht. “De consument moet in staat gesteld worden om zelf te beslissen of dat voor hem een voordeel of een nadeel is.”
Verklaring
Die visie van de Brusselse ambtenaren zou in de praktijk moeten uitmonden in een schriftelijke verklaring van de tussenpersoon, waarin hij de klant ten minste informeert:
over het feit dat hij de klant adviseert op basis van het productaanbod van een reeks verzekeraars, danwel dat hij op exclusieve basis verkoopt;over elk direct of indirect belang in of van een verzekeringsmaatschappij;over iedere contractuele verplichting tot het doen van zaken met één of meer verzekeraars.Volgens mr. Harry de Meij, hoofd afdeling Vestigingswetten van de SER, zijn deze ideeën niet nieuw. “In een in december 1991 verschenen Europese aanbeveling stond al dat klanten op de hoogte zouden moeten worden gebracht van banden tussen intermediair en verzekeraar. Die aanbeveling voorzag ook in een centrale registratie van de jaarlijkse omzet van een tussenpersoon per verzekeraar.”
Onderbouwing advies
Volgens het ontwerpvoorstel zou de schriftelijke verklaring van de assurantietussenpersoon verder moeten voorzien in (1) de weergave van de wensen en behoeften van de klant, en (2) de weergave van de argumenten die ten grondslag liggen aan het advies. Deze verklaring moet vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst verstrekt worden aan de klant.
Dit laatste element is wel nieuw en doet enigszins denken aan ‘the best advice’ uit de Britse Financial Services Act. In hoeverre dit voorstel wordt ondersteund door het ministerie van Financiën is onduidelijk. Volgens Financiën-woordvoerder Frits Kemperman hebben Zalm en de zijnen nog geen standpunt bepaald. “Er ligt nu een prematuur voorstel. De totstandkoming van de uiteindelijke richtlijn is een onderhandelingsproces, gedurende welke wij ons definitieve standpunt zullen bepalen.”
Beroepsaansprakelijkheid
Opvallend element in het ontwerpvoorstel voor de nieuwe EU-richtlijn is ten slotte de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor tussenpersonen, met een dekking van minimaal f 2,2 mln (één miljoen euro). Hoewel de intermediairorganisaties NVA en NBVA van hun leden wel een dergelijke verzekering verlangen, bestaat er in ons land momenteel geen verplichting tot zo’n aansprakelijkheidspolis.
De nieuwe richtlijn voorziet voor tussenpersonen verder in een verplichting tot het hebben van een vergunning. De tussenpersoon moet dat gegeven actief kenbaar maken aan zijn klanten. Verzekeraars mogen alleen zaken doen met vergunninghoudende tussenpersonen.
1976
Het ontwerpvoorstel voor de richtlijn ‘Assurantietussenpersonen’ moet de huidige regelgeving, stammend uit 1976, vervangen. De nieuwe richtlijn moet de enig geldende Europese regelgeving op het gebied van assurantie-intermediair gaan vormen. Lidstaten mogen, voor in hun land gevestigde tussenpersonen, wel aanvullende regels opstellen.

Reageer op dit artikel