nieuws

Etno-marketing

Archief

‘Met minderheden meer mogelijkheden’

Met haar aanbeveling wil de Stichting van de Arbeid (Star) allochtonen in ons land meer kansen geven om deel te nemen aan het arbeidsproces. Bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf die medio deze maand beginnen, zullen de vakorganisaties pleiten voor een concrete invulling van deze aanbeveling. Met twee miljoen allochtonen, van wie bijna de helft afkomstig is uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen, vormen de allochtonen een snel in omvang toenemende doelgroep die de verzekeraars veel te lang links hebben laten liggen. Uit een onderzoek door het Nibud naar de bestedingen van een kwart miljoen immigranten blijkt dat allochtonen nauwelijks of niet zijn verzekerd. Zo zou 60% een aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten, een beduidend lagere polisdichtheid dan de 96% onder het autochtone deel van de bevolking. Kennelijk is de schadeverzekeringsmarkt nog niet helemaal verzadigd. Het onderhouden van contacten met het land van herkomst vergt veel financiële inspanningen van immigranten. Het Nibud heeft uitgerekend dat bijvoorbeeld Turken en Marokkanen gemiddeld f 400 per maand moeten sparen voor (vakantie)reizen naar het land van herkomst en het opsturen van goederen en geld naar verwanten. Mede gelet op het feit dat allochtone gezinnen veel jongeren (onder meer studiefinancieringen) tellen, is de conclusie gerechtvaardigd dat zij een aantrekkelijke doelgroep vormen. Het Delftse assurantiebedrijf Behaenk heeft zelfs becijferd dat allochtonen zo’n f 6 tot 7 mld per jaar te besteden hebben aan financiële diensten, waaronder (levens)verzekeringen. Het aanboren van deze ‘nieuwe’ verzekeringsmarkt vergt een andere benadering. Immers, allochtonen spreken een ‘eigen taal’, hebben hun eigen cultuur, en dus ook eigen behoeften. Het opbouwen van een vertrouwensband, dé noodzakelijke basis voor het uitbrengen van een kwaliteitsadvies, heeft de meeste kans van slagen als verzekeraars zich willen bedienen van allochtone adviseurs. Deze kunnen zich het beste verstaan met hun landgenoten. Etno-marketing in optima forma, die al wordt toegepast door RVS (ING) en straks door Behaenk waar per 1 juli zes allochtone adviseurs in dienst komen. Het feit dat bij ING-dochter NN twintig allochtonen in opleiding zijn, geeft aan dat verzekeraars zeker niet stil (willen) zitten. Voor levensverzekeraars die zich richten op de verkoop van spaar- en beleggingsproducten, lijkt de groeiende doelgroep van allochtonen een gouden kans om zowel het algemeen belang (meer werkgelegenheid) als het bedrijfsbelang (meer productie) te dienen. De komende cao-onderhandelingen vormen wat dat betreft een graadmeter in hoeverre verzekeraars echt doordrongen zijn van de noodzaak om meer allochtonen te werven. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel