nieuws

Erkenning niet-benoemde diploma’s

Archief

Tussenpersonen die hun ooit behaalde diploma niet terugvinden op de lijst van diploma’s in het overgangsrecht WFD (Bijlage 11 bij het Besluit Financiële Dienstverlening) kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de AFM

De verzoeken worden beoordeeld door het door Financiën ingestelde College Deskundigen Financiële Dienstverlening. Op de website www.cdfd.nl verschijnt (per 1 februari) een overzicht van de ingediende en gehonoreerde verzoeken.

Reageer op dit artikel