nieuws

Erasmus wil Moes & Caviet en Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd

Archief

De Rotterdamse verzekeraar Erasmus wil de Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd en Moes & Caviet Assuradeuren overnemen. Het aandelenpakket van beide bedrijven is in handen van de familie Caviet (51%), en medewerkers en particulieren.

Het doel van de overname is primair schaalvergroting, zegt algemeen directeur en firmant H.W. Caviet van gevolmachtigde Moes & Caviet en schadeverzekeraar Noord-en Zuid-Hollandsche Lloyd. Beide Amsterdamse bedrijven (25 medewerkers) werken al tientallen jaren nauw samen.
Per welke datum de overname wordt geëffectueerd, kon Caviet niet aangeven.
Premievolumes
De premie-omzet van beide Amsterdamse verzekeraars is volgens Caviet f 50 mln. Het grootste deel daarvan (f 30 mln) ontvangt Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd uit de eigen tekening in de branche motorrijtuigen, én van beursgevolmachtigden werkzaam in de brand- en transportverzekering. Een ander deel genereert het volmachtbedrijf Moes & Caviet op de beurzen van Amsterdam en Rotterdam voor rekening en risico van veelal buitenlandse brand- en transportverzekeraars.
Moes & Caviet heeft tevens een leidende rol aan de assurantiebeurzen op gebied van kunstverzekeringen.
De premie-omzet van Erasmus en assuradeurenbedrijven (200 medewerkers), eigendom van Württembergische Versicherung in Stuttgart, bedraagt f 230 mln, waarvan 55% uit de beurstekening en ruim 45% via het provinciale intermediair. Erasmus Leven heeft een omzet van f 200 mln. Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd 1995 1994 (in / mln) bruto premie-inkomen 29,8 30,4 w.v. auto 5,3 6,3 brand 6,0 6,2 transport 18,1 15,9 overige varia 0,4 1,6 brancheresultaat 0,4 0,1 w.v. brand -0,2 -0,2 auto -0,7 -0,8 transport 0,8 0,7 overige varia 0,5 0,4 kosten 1,1 1,1 provisie 6,7 6,8 netto resultaat 0,7 0,3

Reageer op dit artikel